จุดเปิดรับฉีดวัคซีนโควิด-19

30 ก.ค. 64 09:12 น. / ดู 1,850 ครั้ง / 0 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เปิดรับลงทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca
สำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(มีเลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย ของโรงพยาบาลฯ)
สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนและเลือกวันเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีน
ระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2564ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


********* ********* *********


โรงพยาบาลตำรวจ
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-15.00 น. เป็นต้นไป
ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ห้างสรรพสินค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
หญิงตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ และผู้มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00-15.00 น. เป็นต้นไป แบบ Walk in
ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ห้างสรรพสินค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานครข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital


********* ********* *********


โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 สำหรับกลุ่มขนส่ง จำกัด 400 คนต่อวัน
เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยในอำเภอบางบ่อ

ชนิดวัคซีน เข็มที่ 1 Sinovac และอีก 3 สัปดาห์
เข็มที่ 2 AstraZeneca

เปิดจอง  4 ส.ค. 64 เวลา 8.30 น. - 11.30 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 

วันที่นัดฉีด 5 ส.ค.64 เวลา 8.00 น. - 12.00 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลบางบ่อ


********* ********* *********


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม
สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 10.10 น. เปิดระบบลงทะเบียน
เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจองวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันพุธ จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง
1) เว็บไซด์ sinopharm.cra.ac.th
2) แอปพลิเคชัน CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท)
โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน
ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น

คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


********* ********* *********


หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ไทยพีบีเอส - ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป

ขอเชิญผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย (เกิดก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2504)
เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (เข็มที่ 1)
ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64 ณ ไทยพีบีเอส ถนน วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ

วันละ 5 รอบ จำกัดจำนวน 500 คน/วัน
รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.00 - 11.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 12.00 - 13.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
โทร 02-790-2855 ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น.

เงื่อนไข
1. ผู้สูงอายุ 1 คน ให้ผู้ติดตามได้สิทธิ์ฉีดวัคซีน 1 คน
2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หากข้อมูลที่แจ้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
3. ในวันที่นัดหมาย ให้มาก่อนเวลานัด 30 นาที เพื่อลดความแออัด และให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบีเอส สู้โควิด-19
โทร. 02-790-2111 (เวลา 08.00 - 16.00 น.)ข้อมูลจากเพจ Thai PBS


********* ********* *********


โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca)
ให้แก่ ผู้ป่วย รพ.ยุวประสาทฯ ทุกคน
ผู้ป่วย รพ.อื่น ในกลุ่ม ออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) สมาธิสั้น
และสมาชิกในครอบครัว (รวมถึงครอบครัวของผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี)

คุณสมบัติ
อายุมากกว่า 18 ปี
อาศัยอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จำกัดจำนวนญาติครอบครัวละไม่เกิน 3 คน

ลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
รอบวันที่ 3 ส.ค. 64 https://forms.gle/sJ4ToyjWJ4hwPT6M8
รอบวันที่ 4 ส.ค. 64 https://forms.gle/KQzGrKTyxsgbHMoG9
รอบวันที่ 10 ส.ค. 64 https://forms.gle/75b9VDkgRkZgnYy48
รอบวันที่ 11 ส.ค. 64 https://forms.gle/RtETrTNivtKZgKQL9
รอบวันที่ 13 ส.ค. 64 https://forms.gle/ah9oH2ozS9Hi1TKP6

รพ.ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 มาก่อนเท่านั้น
ท่านลงทะเบียนเลือกวันฉีด รพ.จะเป็นผู้นัดเวลาฉีดให้ เฉพาะในช่วงเช้า 8.00-12.00น.ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์


********* ********* *********

หน่วยต้านโควิค สัญจร ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
ขอเชิญชาวตำบลโคกขามพาผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
มารับบริการเชิงรุกของหน่วยต้านโควิค สัญจร ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
เฉพาะกลุ่ม เปราะบางเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 034457004 ต่อ 141ข้อมูลจากเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม


********* ********* *********

หน่วยต้านโควิค สัญจร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
ขอเชิญชาวตำบลพันท้ายนรสิงห์พาผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
มารับบริการเชิงรุกของหน่วยต้านโควิค สัญจร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
เฉพาะกลุ่ม เปราะบางเท่านั้นข้อมูลจากเพจ อบต.พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร


********* ********* *********


สนามฉีด Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต

ชวนคุณตา พาคุณยาย สบาย สบาย รับวัคซีน
สนามฉีด Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 31 ก.ค. 64
เรียกเพิ่มอีก จำนวน 5,000 คน

วัคซีนที่ได้เป็น AstraZeneca + AstraZeneca
ให้ยืนยันนัดฉีดจากหน้าเว็บ นนท์พร้อม.com
เข้าเมนูตรวจสอบชื่อผู้ลงทะเบียน และกดยืนยันนัดฉีดวัคซีน
ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64 ก่อนเวลา 15.00 น.

กรุณามาตามเวลานัดหมายที่แจ้ง ไม่ต้องมาก่อนเวลาข้อมูลจากเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


********* ********* *********


เทศบาลเมืองบางคูรัด จังหวัดนนทบุรี
เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19 ซิโนฟาร์ม
ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด

คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้
- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางคูรัด
- ต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน

การจัดสรรวัคซีนจะพิจารณาให้กับกลุ่มที่ลงทะเบียนก่อนดังนี้
- อายุ 60 ปี ขึ้นไป
- ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
- หญิงตั้งครรภ์
- มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-963-4007-9ข้อมูลจากเพจ เทศบาลเมืองบางคูรัด


********* ********* *********

กลุ่มเปราะบางในจังหวัดสระบุรี
เข้ารับบริการฉีดวัคซีนซิโนแวค โดยไม่จำเป็นต้องมีคิวนัด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค

เวลา 09.00 - 12.00 น. สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
และบุคคลที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม

เวลา 12.00 - 15.00 น. สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

โปรดเตรียมหลักฐานยืนยันโรคประจำตัว เช่น ใบนัด ยา หรืออื่นๆ มาแสดงข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลสระบุรี, Saraburi Hospital

แก้ไขล่าสุด 2 ส.ค. 64 11:37 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google