จุดเปิดรับฉีดวัคซีนโควิด-19

5 ส.ค. 64 11:46 น. / ดู 1,548 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
หน่วยฉีดวัคซีนทรู ดิจิทัล พาร์ค
เปิดลงทะเบียนหน้างานและรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ในวันเดียวกัน ให้เฉพาะกลุ่ม
- หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป มีใบรับรองแพทย์ หรือสมุดฝากครรภ์
- ผู้มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป
- ผู้สูงอายุ 58 ปีขึ้นไป (เกิดปี 2506 หรือก่อนหน้าเท่านั้น)
- ทั้งหมดต้องอาศัยอยู่หรือทำงานในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ผู้ที่มีที่อยู่ต่างจังหวัดในบัตรประชาชน ต้องแสดงหลักฐานการอยู่อาศัย/ทำงานในกทม.
เช่น จดหมายจากธนาคาร ชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าที่อยู่ หรือ ใบรับรองการทำงาน ที่มีที่อยู่ในกทม.เท่านั้น
*ไม่รับผู้ที่ต้องนั่งรถเข็น wheelchair เนื่องจากสถานที่ไม่เหมาะกับรถเข็น
*ไม่รวมผู้ติดตาม

กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
เข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่ 7-10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.ข้อมูลจากเพจ True Digital Park


********* ********* *********


หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย ไทยพีบีเอส - ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป
ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย จองคิวฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา (เข็มที่ 1) 

ลงทะเบียนได้ทางโทรศัพท์ วันอาทิตย์ที่ 8 ส.ค. 64
เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
โทร. 02-790-2855 (40 คู่สาย)
สถานที่ฉีดวัคซีน : ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กทม.

เริ่มฉีดระหว่างวันที่ 9 - 14 ส.ค. 64 รวม 6 วัน
(วันละ 4 รอบ รอบละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน)
รอบที่ 1 เวลา 10.00 - 11.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 11.00 - 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 12.00 - 13.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 13.00 - 14.00 น. 

เงื่อนไข
1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
2. สงวนสิทธิ์การโทรลงทะเบียน 1 ครั้ง แจ้งชื่อได้ไม่เกิน 2 ท่าน
3. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังได้ทุกกรณี
4. ในวันที่นัดหมาย ให้มาก่อนเวลานัด 30 นาที นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทยพีบีเอส สู้โควิด-19
โทร. 02-790-2111 (เวลา 08.00 - 16.00 น.)ข้อมูลจากเพจ Thai PBS


********* ********* *********


สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศรับ Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันละ 960 คน

สำหรับกลุ่มเสี่ยง 7 โรค รับผ่าน QR code วันละ 360 คน
1. โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด
2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ปอดอุดกั้น หอบหืด (ไม่รับภูมิแพ้)
3. โรคหัวใจและหลอดเลือด
4. โรคอ้วน (น้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ ค่าดัชนีมวลกาย 35 ขึ้นไป)
5. โรคหลอดเลือดสมอง
6. โรคเบาหวาน
7. โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง)

*นำยาหรือหลักฐานแสดงว่าท่านเป็นโรคใน 7 กลุ่มนี้ ที่จุดฉีดวัคซีน
**หากไม่เข้าเกณฑ์ที่แจ้งไว้ จะตัดสิทธิ์ทันทีข้อมูลจากเพจ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส


********* ********* *********


คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่
เดินหน้าฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคโควิด-19
ชวนบุตรหลานพาพ่อแม่เข้ารับการฉีดวัคซีน
พร้อมรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนเพิ่มอีกครอบครัวละ 1 คน

3 แคมเปญพิเศษ ได้แก่

แคมเปญที่ 1 สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกหน่วยฉีดในโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อรับการประเมินและตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ก่อนรับการฉีดวัคซีน

แคมเปญที่ 2 เปิด Walk in แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง ในช่วงบ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทุกหน่วยฉีดในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในช่วงเช้า จะเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะผู้ที่ได้รับ SMS นัดฉีดวัคซีนจากก๋ำแปงเวียงเท่านั้น

แคมเปญที่ 3 ภายใต้ชื่อ ความกตัญญู ฮักพ่อ ฮักแม่ พาไปฉีดวัคซีน โดยให้ลูกหลานพาพ่อแม่เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดทุกอำเภอ เฉพาะวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 โดยให้สิทธิเพิ่มแก่บุตรหลาน ผู้ที่พาพ่อแม่ ไปฉีดวัคซีน ครอบครัวละ 1 คน ที่ศูนย์ฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พรอมเมนาดา เซ็นทรัลเฟสติวัล และหน่วยฉีดประจำอำเภอข้อมูลจากเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่


********* ********* *********


ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19
วันที่ 16, 18 และ 20 ส.ค. 64 ช่วงเช้า 200 คิว/วัน

เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
1. อายุ 60 ปีขึ้นไป
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
3. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (นำยา เอกสาร บัตรนัด มาแสดงกับจนท.)ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์


********* ********* *********

เทศบาลเมืองราชบุรี
เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรมจิตอาสา ฉีดวัคซีนวันแม่ 12 สิงหาคม 2564
ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 7 - 8 ส.ค. นี้
สามารถมาติดต่อได้ลงทะเบียนได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองราชบุรี
โทร. 032-310-723 , 032-337-134 ต่อ 131
ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.ข้อมูลจากเพจ เทศบาลเมืองราชบุรี


********* ********* *********


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 วันที่ 6 สิงหาคม 2564
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวน 50 คน
เข้ารับบริการวันที่ 11 สิงหาคม 2564

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
1.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2.เอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


********* ********* *********


โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จังหวัดปทุมธานี
เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในปทุมธานีจำนวน 200 คน/วัน
สามารถเข้ามาลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โดยสามารถทำการจองได้ที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

ตามกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังที่อยู่ระยะ 5 ขึ้นไป โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน โรคอ้วน
3. ผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่12 สัปดาห์ขึ้นไป (แสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์)

สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่ไม่อยู่ในผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยประชาชนที่จะจองต้องไม่มีการจองคิวฉีดวัคซีนที่อื่นมาก่อนโดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมแล้ว

ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 029756700ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

********* ********* *********


โรงพยาบาลปทุมธานี
ขอเชิญผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ (กรุณาแสดงเอกสารยืนยันอายุครรภ์)
จำกัด 500 คนต่อวัน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ได้ที่จุดบริการ บริเวณลานไทร ทุกวันทำการ เวลา 8.30 -12.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 และ 9-11 สิงหาคม 2564

ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลปทุมธานี


********* ********* *********


ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เปิดให้บริการฉีดวัคซีน 19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลไทรโยค
เข็มที่ 1 sinovac และ เข็มที่ 2 astrazaneca โดยเว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์
ให้กับประชาชนทั่วไปสามารถ walk in เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้

วันที่  9 สิงหาคม 2564 จำนวน 200 คน
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จำนวน 110 คน
เวลา 8.30 น. ถึง 14.30 น. หรือจนกว่าคิวจะหมด

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนในวันที่ฉีดวัคซีน
รับบัตรคิวที่จุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล
ผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันcovid19 มาก่อนแล้วไม่สามารถฉีดได้ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลไทรโยค


********* ********* *********


โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
เปิด walk in สำหรับกลุ่มเสี่ยงดังนี้
- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิด พ.ศ. 2504 ขึ้นไป)
- ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค โรคอ้วน (BMI>35) โรคเบาหวาน โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง)
-  ผู้ที่ตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (กรุณานำสมุดฝากครรภ์เพื่อเป็นหลักฐาน)

สามารถมาลงทะเบียนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนอาคารเอนกประสงค์
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-429-3575 ถึง 81 (ในวันและเวลาราชการ)ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ


********* ********* *********


โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เปิดรับการลงทะเบียนจองคิววัคซีน COVID-19
เปิดจองสำหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
- กลุ่มที่ 2 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 7 โรค โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน
- กลุ่มที่ 3 หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

สามารถติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ชั้น 1 ตรงข้ามเวชระเบียน
อาคารบริการ ในวันทำการ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-328-6900-19 ต่อ 11471 หรือ โทร 098 418 3832ข้อมูลจากเพจ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


********* ********* *********


โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.
เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน COVID-19
สำหรับ 1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
2. กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง
3. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
จองผ่านการโทรศัพท์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่เบอร์ 097-025-8343
วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -12.00 และ 13.00 - 15.00 น.
ฉีดวัคซีนในวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2564ข้อมูล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม.


********* ********* *********


จังหวัดมหาสารคาม
เชิญชวน ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564ข้อมูล สนง.สาธารณสุข จังหวัด มหาสารคาม


********* ********* *********


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
เปิดให้ชาวต่างชาติที่พำนักในไทย ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกข้อมูลจากเว็บ consular.go.th

แก้ไขล่าสุด 7 ส.ค. 64 15:00 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | BaanBaan | 9 ส.ค. 64 17:29 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google