สถาบันกันตนา จัดพิธีประสาทปริญญาไฮบริดเป็นครั้งแรก!

24 พ.ย. 64 11:10 น. / ดู 19,311 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 สถาบันกันตนา ได้จัดพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของสถาบันกันตนาที่จัดงานพิธีประสาทปริญญาในรูปแบบไฮบริด      ที่ผสมผสานระหว่างการ Onsite ของพิธีการ ในสตูดิโอที่กันตนาสตูดิโอ รัชดา และ การ Online ของบัณฑิตใหม่ทุกคนของสถาบันกันตนาที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน และเป็นการจัดพิธีประสาทปริญญารวมครั้งเดียวกันของปีการศึกษา 2561 , 2562 และ 2563
พิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกสภาสถาบัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิตย์ อธิการบดีสถาบันกันตนา , คุณจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร คือรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน กิติวัฒน์ , รองศาสตราจารย์สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ , คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ คณบดีคณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ เข้าร่วมในพิธีเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
        ในครั้งนี้ สถาบันฯ ได้มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง ให้แก่ คุณธีระศักดิ์ พรหมเงิน , คุณสยมภู มุกดีพร้อม และ คุณชูศักดิ์  สุธีรธรรม พร้อมด้วย คุณปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง ในปีการศึกษา 2562 และบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต รวมถึงทุนการศึกษาต่างๆ
        จากนั้นในช่วงท้ายของพิธี ประธานฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ทุกท่าน มีใจความว่า  "การสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา เป็นเพียงเครื่องบ่งชี้แต่ละคนว่ามีการศึกษาระดับไหนเท่านั้น แต่การเป็นบัณฑิตที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในยุคสมัยที่โลกและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์อะไรได้ยากยิ่ง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ทำให้วิถีชีวิตของทุกคนผันแปรในด้านดีและด้านร้ายได้ในเวลาอันสั้น บัณฑิตต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเองด้วยแนวทางการปฏิบัติ ที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ในมิติต่างๆอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง  ประการที่ 2 การพัฒนาอารมณ์ให้อยู่ในสภาพมั่นคงและการฝึกฝนปรับจิตใจให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และประการสุดท้าย หมั่นใฝ่หาความเพิ่มเติม การเรียนรู้ทักษะใหม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดชีวิต"
          พิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการผสมผสานระหว่างพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน แต่นับได้ว่าเป็นพิธีที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานโดยผ่านรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ยังคงด้วยคุณค่าและความหมาย
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | sz453987 | 24 ธ.ค. 64 17:57 น.

เยี่ยม

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google