รีวิว เที่ยวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ศาลหลักเมือง สุพรรณบุรี

10 ก.พ. 65 11:47 น. / ดู 11,960 ครั้ง / 2 ความเห็น / 1 ชอบจัง / แชร์
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ ประชาชนส่วนใหญ่ เลือกที่จะเข้าวัด ทำบุญทำทาน บริจาค เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต และเชื่อว่าบุญทั้งหลายจะหนุนนำให้ประสบแต่ความโชคดีตลอดทั้งปี ต้องบอกว่าในประเทศไทยมีจำนวนประชากรกว่า 72 ล้านคน ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปทั้งเชื้อสาย ศาสนา หนึ่งในเชื้อสายที่พบส่วนใหญ่ นั่นคือ คนไทยเชื้อสายจีน โดยมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกัน แต่วันปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนนั้น เรียกว่า วันตรุษจีน ซึ่งในปี 65 นี้ ตรงกับวันที่ 1 ก.พ. นั่นเอง


หนึ่งในสถานที่ที่อยากแนะนำสำหรับคนไทยเชื้อสายจีน หากมีโอกาสอยากให้ลองมาเยี่ยมชม ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี-มังกรสวรรค์ เดิมเรียกกันว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ เป็นพุทธปฎิมากรรมสลักบนแผ่นหินแบบนูนต่ำ (Relief) ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ทิเบต ญวน เขมร ให้ความเคารพนับถือ และเป็นศิลปะแบบขอม รูปพระวิษณุกรรมสวมหมวกแขก ในศิลปะไพรกเม็ง อายุประมาณ 1300-1400 ปีมาแล้ว มีพระนามว่า "พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ พระนารายณ์สี่กร" ซึ่งมีหน้าที่ปกปักรักษาช่วยเหลือมนุษย์และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม ตามคำบอกเล่าต่อๆกันมา เมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว มีผู้พบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จมดินอยู่ตรงริมศาลเจ้าพ่อ ชาวบ้านจึงช่วยกันอัญเชิญขึ้นข้างบน พร้อมกับสร้างศาลใหม่ให้เป็นที่ประทับ มีคนจีนชื่อ เฮียกงเป็นผู้ดูแลรักษาเรื่อยมา  เมื่อครั้งโบราณจึงมีคำกล่าวว่า "ห้ามเจ้าไปเมืองสุพรรณจะทำให้มีอันเป็นไป"ต่อมาในปี พ.ศ. 2435 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณ ได้ทรงสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างศาลเพิ่มขึ้น พร้อมวางแผนให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสุพรรณ พระพุทธเจ้าหลวงทรงพระดำรัสว่า "เข้าทีดีหนักหนา แต่เขาไม่ให้เจ้าไปเมืองสุพรรณ ว่าถ้าขืนไปจะเป็นบ้าไม่ใช่หรือ"


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฯ จึงกลายเป็นสถานที่ที่ยอดนิยมของคนไทยเชื้อสายจีนและชาวสุพรรณ ที่ทุกปีจะต้องมากราบสักการะ ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวทั้งชื่นชนในความงดงาม ความประณีตของการออกแบบและการก่อสร้าง พร้อมทั้งเที่ยวชมหมู่บ้านมังกรสวรรค์ และอุทยานลูกหลานพันธุ์มังกรที่อยู่บริเวณใต้ท้องมังกรอีกด้วย นอกจากจะช่วยเสริมบารีแล้วยังเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจีนอีกด้วย สำหรับในปีนี้มีการเปิดให้เข้าสักการะและเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.พ.65 นี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ (อสม.) ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อ ใครที่มีโอกาสอย่าลืมแวะเวียยนกันไปนะ

เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย MacOS

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | Yvonne | 12 ก.พ. 65 00:13 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | asider | 9 ก.ค. 65 21:52 น.

@-@

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google