agri-tech with root ปราชญ์ชาวบ้านผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่

3 พ.ค. 65 15:50 น. / ดู 221 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

เราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีส่วนร่วมในแทบจะทุกกิจกรรมของชีวิต ทำให้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ เพราะมันช่วยอำนวยความสะดวกและร่นระยะเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้สั้นลงได้ หากเรานำไปใช้ให้ถูกวิธีจะกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างมาก เช่น การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนกับเหล่าเกษตรกร


เทคโนโลยีที่กล่าวถึงข้างต้นคือ Agri Tech With Root (ATR) เป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่นำมาผสมผสานกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละท้องที่ เพื่อให้ตอบรับกับประเทศไทยที่มากด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่า และเอามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด เทคโนโลยี ATR นี้จะเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร (AgriTech Supply Chain) ประกอบด้วยเทคโนโลยีกับการเพาะปลูก (Farming Tech), เทคโนโลยีกับการแปรรูป (Processing Tech), เทคโนโลยีกับการกระจายสินค้า (Distribution Tech) และเทคโนโลยีกับการจัดจำหน่าย (Retail Tech)
การพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแปรรูป, การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่าย
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งมีความแม่นยำสูง
เทคโนโลยีสำหรับการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
เทคโนโลยีสำหรับปศุสัตว์
แหล่งศึกษาข้อมูลระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์
ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร (Market Channel)เทคโนโลยีนี้ เป็นหนึ่งในแนวคิดที่พรรคชาติไทยพัฒนา โดยนายวราวุธ  ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้กล่าวไว้ในเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พรรคชาติไทยพัฒนาว่า "เราต้องหันมาปฏิรูปการพัฒนาเกษตรกรรมทั้งระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป-เพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการค้าขาย และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรไทยในแต่ละท้องที่เราจะเลิกตั้งเป้าส่งออกสินค้าให้ได้จำนวนมากที่สุด เลิกวัดผลเป็นเชิงปริมาณ แต่จะหันมาตั้งเป้าส่งออกสินค้าคุณภาพสูงที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก เพื่อให้ได้ราคาสูงที่สุดแทน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาสนับสนุนเกษตรกร ผนวกกับองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละท้องที่ ด้วยแนวคิด Agri-Tech With Root เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้า


เราจะเร่งพัฒนาการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานของเรา ไม่ต้องเข้ามาดิ้นรนหาอาชีพการงานอื่นๆทำในเมืองหลวงเพื่อฝันถึงอนาคตที่ดีกว่า เพราะอนาคตที่ดีกว่า พวกเขาสามารถต่อยอดพัฒนาได้ จากสิ่งที่ครอบครัวของพวกเขามี"
แนวคิดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าที่เน้นการสร้างมูลค่าสูงสุด ได้ราคาแพงมากที่สุด มากกว่าเน้นจำนวนการส่งออก เพื่อการเติบโตของเกษตรกรไทยและฟื้นฟูรายได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย MacOS

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | _uwu_ | 7 พ.ค. 65 16:30 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google