online now

21 มิ.ย. 65 17:10 น. / ดู 138 ครั้ง / 9 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

MEMBERS (12/13)
KANG DANIEL soloist   : JORAKE
LEE HEESEUNG enhypen   : XQ1ZY
HUANG RENJUN nct   : WITHYELLOWMUJAIX
WANG YIBO uniq   : UNCLE_B
PARK JAY enhypen   : PARKTERJOMWXY
KIM SUNWOO enhypen   : AC3SINCXRE6
MARK LEE nct   : NUGUSEYOH
SEOL YOONA nmixx   : TOQIRLX
KIM JUNGWOO nct   : M3GURIAI
OH SEHUN exo   : AOMTLME
PARK JAECHAN dongkiz   : XPJCX
TEN LEE nct   : 10VELYTEN96'ยินดีต้อนรับทุกท่านมาสร้างบ้านด้วยกันบนดาวเสาร์'

>> official On Saturn <<


แก้ไขล่าสุด 21 มิ.ย. 65 17:24 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 8.1

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | '(ANTIDOTE2U) | 21 มิ.ย. 65 19:25 น.  𝑲𝑯𝑼𝑬𝑩𝑨𝑩 𝑪𝑳𝑼𝑩 
⋯̷⁺↬  𝘼𝙐𝘿𝙄𝙏𝙄𝙊𝙉​ : 𝘼𝙉𝙏𝙄𝘿𝙊𝙏𝙀2𝙐  ↫⁺⋯
DANIEL (SOLO) ANTIDOTE2U
NENE (BONBONGIRLS303) CCLOUDZX
RYUJIN (์ITZY) DEHYDRATION 
WONYOUNG (IVE) JWY04
TEN (WAY V) INKDASKY
WINTER (AESPA) WTXBECOOL
NANCY (MOMOLAND) CHEERFULNESS
SOLAR (MAMAMOO) MXSTAR
JAEHYUN (NCT) SUDLHOR.KR
JUNGWON (ENHYPEN) AILUROPHILE
JAEMIN (NCT) JKBOYX 
JISUNG (NCT) FANTASY012829
JINWOO (WINNER) NICOTINEXJINU 


ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | LILILINNS | 21 มิ.ย. 65 19:41 น.


𝙄𝙍𝙀𝙉𝙀
⦅ @Iuv_lili. ⦆

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#3 | -`quite_ | 21 มิ.ย. 65 20:53 น.JAEHYUN:-{@URSX}

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#4 | JAOKHA_HYUN | 21 มิ.ย. 65 20:57 น.ੈ✩‧₊˚ʏᴀsᴜʀᴀɢɪ ᴄʟᴜʙ (ยะสุระกิ) 🧸
👩🏻‍🌾* member 4/14 ⚀
𝖘𝒕𝒓𝒂𝒚 𝒌𝒊𝒅𝒔© <𝕳𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊𝒏> @ᴍʏɪᴢᴀʀx
𝖓𝒄𝒕© <𝖍𝒂𝒆𝒄𝒉𝒂𝒏> @ᴋᴀɴᴀʜʟʜᴄ
𝖓𝒄𝒕© <𝖏𝒐𝒉𝒏𝒏𝒚> @ʟᴀᴡʙʀᴇᴀᴋᴇʀx
𝖓𝒄𝒕© <𝖙𝒂𝒆𝒚𝒐𝒏𝒈> @ᴍᴀɪᴋɪɴᴘᴀᴋ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#5 | 000423 | 21 มิ.ย. 65 21:59 น.🩸·. ・ 。 ˚way itssunday    ┇            ┇  kook ilysmxx  ·. ・ 。 ˚ 🌹
·. ・ 。 ˚jaemin NCT                          jungkook BTS ·. ・ 。 ˚

🩸·. ・ 。 ˚ ·. ・ 。 ˚ 🌹

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#6 | Isaymeow | 21 มิ.ย. 65 22:00 น.


꒰  heY - HeY  ꒱
◯⋯○⸝⸝  chU-Am 🎀 ⸝⸝○⋯◯

˗ ˏˋ🎀 ✦ AᴜDɪᴛɪᴏɴ ; @🎀 🎀◟*

◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯

TEN @noansimbusy *ヽ
HYUNBIN @khb1997 *ヽ
YERI @isaymeow *ヽ
DANIEL @kpxx *ヽ
JAEMIN @stayhighx *ヽ
ROSÉ @rararoseii  *ヽ
HYUNSUK @nooners*ヽ
JENO @sa.toru*ヽ
JAEHYUN @thesun.*ヽ

◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯⋯◯

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

#7 | NUGUGII | 21 มิ.ย. 65 22:08 น.


#𝐒𝐈𝐍𝐆𝐋𝐈𝐍𝐄🎤 (16/16)  

SINGLINE x BLIND SINGING 🎭
(LISTEN HERE)
 

wonyoung ̷̷̷ ̷̷̷khuebab̶ ꙳ (🌼jwy04)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷point̶ ꙳ (🌼tantummenx)
lucas ̷̷̷ ̷̷̷yuzu̶ ꙳ (🌼woodzsupp)
wendy ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼chousxpuff_)
jaehyun ̷̷̷ ̷̷̷fake̶ ꙳ (🌼atlandisinmymind)
yibo ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼ycpxnp)
bangchan ̷̷̷ ̷̷̷fierce̶ ꙳ (🌼mequghx)
jungkook ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼zyxx9x)
hendery ̷̷̷ ̷̷̷noclub̶ ꙳ (🌼rafpunzel)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷depth̶ ꙳ (🌼alishax)
jaemin ̷̷̷ ̷̷̷noclub̶ ꙳ (🌼halfmoonely)
liuyu ̷̷̷ ̷̷̷care̶ ꙳ (🌼caxtuz)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷bump̶ ꙳ (🌼defsun)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷kin̶ ꙳ (🌼japanis03)
marklee ̷̷̷ ̷̷̷kd̶ ꙳ (🌼xqmirohz)
sehun ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼ohsehun2694)

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#8 | #1%. | 21 มิ.ย. 65 22:17 น.

🐈 𝙤𝙥𝙚𝙣 𝙖𝙪𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 🐈
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗔𝗗𝗠𝗘𝗢𝗪 @xxtoxicx
𝗗𝗢𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 (𝗡𝗖𝗧 𝟭𝟮𝟳) - @dr.per NEW !
𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗬 (𝗪𝗔𝗬𝗩) - @rafpunzel
𝗠𝗜𝗡𝗚𝗬𝗨 (𝗦𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘𝗘𝗡) @kmgx
𝗦𝗨𝗚𝗔 (𝗕𝗧𝗦) @ag8std
𝗝𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡 (𝗡𝗖𝗧 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠) @jmnct
𝗦𝗘𝗢𝗟𝗔 (𝗪𝗝𝗦𝗡) @babyyooyublue32

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#9 | เอสอีพีศูนย์. | 22 มิ.ย. 65 22:31 น.
☼ 𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍‹ᴛxᴛ›↛ THISISKK ☽
☼ 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ SLPX ☽
☼ 𝐉𝐀𝐄𝐌𝐈𝐍‹ɴᴄᴛ›↛ SJSJ0502 ☽
☼ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐘𝐄𝐎𝐋‹ᴇxᴏ›↛ CHANX92 ☽
☼ 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊‹ʙᴛꜱ›↛ LCDTZ ☽
☼ 𝐒𝐄𝐇𝐔𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJGBOSB95 ☽
☼ 𝐉𝐎𝐍𝐆𝐈𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJI88XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐆𝐖𝐔‹ꜱᴏʟᴏ›↛ MIDNIGHTBOYX ☽
☼ 𝐃𝐎𝐇𝐘𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ NYUMNYUM ☽
☼ 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆‹ʙᴛꜱ›↛ KAIKANNANINI ☽
☼ 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒‹ɴᴄᴛ›↛ LC99XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐇𝐎‹ꜱᴏʟᴏ›↛ 181SH ☽
☼ 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐒𝐔𝐊‹ᴛʀᴇᴀꜱᴜʀᴇ›↛ JMLIE95 ☽
☼ 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ CCLOUDD94 ☽
☼ 𝐋𝐈𝐒𝐀‹ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ›↛ A_A0 ☽
☼ 𝐉𝐉‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ JAR4NS ☽

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google