˗ˏˋ 🖍 ⁺ ₊ ᴏɴʟɪɴᴇ ɴᴏᴡ ꒱ ♡̶ ˎˊ˗

21 มิ.ย. 65 21:57 น. / ดู 120 ครั้ง / 9 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์


🩸·. ・ 。 ˚way itssunday            ┇            ┇            kook ilysmxx  ·. ・ 。 ˚ 🌹
·. ・ 。 ˚jaemin NCT                          jungkook BTS ·. ・ 。 ˚


🩸·. ・ 。 ˚ ·. ・ 。 ˚ 🌹
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | NUGUGII | 21 มิ.ย. 65 22:07 น.


#𝐒𝐈𝐍𝐆𝐋𝐈𝐍𝐄🎤 (16/16)  

SINGLINE x BLIND SINGING 🎭
(LISTEN HERE)
 

wonyoung ̷̷̷ ̷̷̷khuebab̶ ꙳ (🌼jwy04)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷point̶ ꙳ (🌼tantummenx)
lucas ̷̷̷ ̷̷̷yuzu̶ ꙳ (🌼woodzsupp)
wendy ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼chousxpuff_)
jaehyun ̷̷̷ ̷̷̷fake̶ ꙳ (🌼atlandisinmymind)
yibo ̷̷̷ ̷̷̷first̶ ꙳ (🌼ycpxnp)
bangchan ̷̷̷ ̷̷̷fierce̶ ꙳ (🌼mequghx)
jungkook ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼zyxx9x)
hendery ̷̷̷ ̷̷̷noclub̶ ꙳ (🌼rafpunzel)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷depth̶ ꙳ (🌼alishax)
jaemin ̷̷̷ ̷̷̷noclub̶ ꙳ (🌼halfmoonely)
liuyu ̷̷̷ ̷̷̷care̶ ꙳ (🌼caxtuz)
haechan ̷̷̷ ̷̷̷bump̶ ꙳ (🌼defsun)
sunoo ̷̷̷ ̷̷̷kin̶ ꙳ (🌼japanis03)
marklee ̷̷̷ ̷̷̷kd̶ ꙳ (🌼xqmirohz)
sehun ̷̷̷ ̷̷̷chūn̶ ꙳ (🌼ohsehun2694)

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#2 | -`quite_ | 21 มิ.ย. 65 22:15 น.JAEHYUN:-{@URSX}

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#3 | #1%. | 21 มิ.ย. 65 22:17 น.

🐈 𝙤𝙥𝙚𝙣 𝙖𝙪𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 🐈
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗔𝗗𝗠𝗘𝗢𝗪 @xxtoxicx
𝗗𝗢𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 (𝗡𝗖𝗧 𝟭𝟮𝟳) - @dr.per NEW !
𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗬 (𝗪𝗔𝗬𝗩) - @rafpunzel
𝗠𝗜𝗡𝗚𝗬𝗨 (𝗦𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘𝗘𝗡) @kmgx
𝗦𝗨𝗚𝗔 (𝗕𝗧𝗦) @ag8std
𝗝𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡 (𝗡𝗖𝗧 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠) @jmnct
𝗦𝗘𝗢𝗟𝗔 (𝗪𝗝𝗦𝗡) @babyyooyublue32

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#4 | LILILINNS | 21 มิ.ย. 65 23:25 น.


𝙄𝙍𝙀𝙉𝙀
⦅ @Iuv_lili. ⦆

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#5 | bnn. | 22 มิ.ย. 65 02:39 น.

▖▝ 𝑱𝑨𝑬𝑴𝑰𝑵𝑵𝑪𝑻) @ hererenwen

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#6 | JAOKHA_HYUN | 22 มิ.ย. 65 09:16 น.ੈ✩‧₊˚ʏᴀsᴜʀᴀɢɪ ᴄʟᴜʙ (ยะสุระกิ) 🧸
👩🏻‍🌾* member 4/14 ⚀
𝖘𝒕𝒓𝒂𝒚 𝒌𝒊𝒅𝒔© <𝕳𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊𝒏> @ᴍʏɪᴢᴀʀx
𝖓𝒄𝒕© <𝖍𝒂𝒆𝒄𝒉𝒂𝒏> @ᴋᴀɴᴀʜʟʜᴄ
𝖓𝒄𝒕© <𝖏𝒐𝒉𝒏𝒏𝒚> @ʟᴀᴡʙʀᴇᴀᴋᴇʀx
𝖓𝒄𝒕© <𝖙𝒂𝒆𝒚𝒐𝒏𝒈> @ᴍᴀɪᴋɪɴᴘᴀᴋ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#7 | DOLikeThis | 22 มิ.ย. 65 11:59 น.


(16/16)

TAEYONG TURNUP ASKW_ [ENFJ-T]
JOHNNY TURNUPSTARKBOYZX [INFJ]
RENJUN DEPTHCALLMEJIA[ISFJ]
JENO YOURSUCHIHABOY [INFJ]
JAEMIN NOCLUB HALFMOONELY [INFP]
JAEHYUN ELYSIAN JEANX894 [INFP-A]
TEN MECHANICNOTTHEONLYONE [INFP-T]
JUNGWOO ON SATURNM3GURIAI [INFJ]
JOHNNY PHLOXMRORDINARY [ESFJ-T]
TEN YOUKAI PXHLENG [ESTJ-A]
SUNOO DEPTH ALISHAX_ [ENFP-T]
JAEMIN NOCLUB URBLACKCATX [ESJF-T]
WONWOO TURNUP IAMNOTHINQ [ENFP-T]
CHENLE PUNCH
XXIAO1005 [INFP-A]
JONHNY K9
FINALFINALDRAFT.DOCX [INTP-T]
NO:ZE IDGAF
WHATEVERIWANTX [ESFP]

จิ้มห้องนั่งเล่นไลน์

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#8 | THUND3R_KiTK4T | 22 มิ.ย. 65 21:51 น.

❴𓈒 🍮 t͟ - 용̤̈ @tokyonoeykrob🚏𓈒❵

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

#9 | เอสอีพีศูนย์. | 22 มิ.ย. 65 22:31 น.
☼ 𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍‹ᴛxᴛ›↛ THISISKK ☽
☼ 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ SLPX ☽
☼ 𝐉𝐀𝐄𝐌𝐈𝐍‹ɴᴄᴛ›↛ SJSJ0502 ☽
☼ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐘𝐄𝐎𝐋‹ᴇxᴏ›↛ CHANX92 ☽
☼ 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊‹ʙᴛꜱ›↛ LCDTZ ☽
☼ 𝐒𝐄𝐇𝐔𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJGBOSB95 ☽
☼ 𝐉𝐎𝐍𝐆𝐈𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJI88XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐆𝐖𝐔‹ꜱᴏʟᴏ›↛ MIDNIGHTBOYX ☽
☼ 𝐃𝐎𝐇𝐘𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ NYUMNYUM ☽
☼ 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆‹ʙᴛꜱ›↛ KAIKANNANINI ☽
☼ 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒‹ɴᴄᴛ›↛ LC99XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐇𝐎‹ꜱᴏʟᴏ›↛ 181SH ☽
☼ 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐒𝐔𝐊‹ᴛʀᴇᴀꜱᴜʀᴇ›↛ JMLIE95 ☽
☼ 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ CCLOUDD94 ☽
☼ 𝐋𝐈𝐒𝐀‹ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ›↛ A_A0 ☽
☼ 𝐉𝐉‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ JAR4NS ☽

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google