online now

22 มิ.ย. 65 10:01 น. / ดู 121 ครั้ง / 10 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์𓈒 𓊎 𓊆 DEPTH i∩ 카카오톡 𓊇 𓊎 𓈒
𓏶𓏴ꕋ⁽ ᗩUƊIԵiO∩@MUKATA199 ⁾ꕋ𓏴𓏶

─ 𓄼  𓄼  ⫣꒰ᎷᎬᎷBᣯᎵS꒱⫦  𓄼  𓄼 ─

ᐨ⑈ ⵌDOYOUNG l|̶⊏( @MUKATA199 )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌRENJUN l|̶⊏( @CALLMEJIA )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌYUTA l|̶⊏( @UYEESXSEEYU )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌJISUNG l|̶⊏( @MNO1611 )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌJAEMIN l|̶⊏( @4ANGJOM )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌMARK l|̶⊏( @BLESSEDBOY )˖ ⑈
ᐨ⑈
ⵌJUNGWON l|̶⊏( @SODAMNCUTE )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌCHORONG l|̶⊏( @TRIPLESXN )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌSUNOO l|̶⊏( @ALISHAX )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌHAECHAN l|̶⊏( @YOURSRK )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌJOHNNY l|̶⊏( @J2THESEO )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌJINWOO l|̶⊏( @CHHEPO )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌSANA l|̶⊏( @QUEENOF1996 )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌJAEHYUN l|̶⊏( @97SERIE_ )˖ ⑈
ᐨ⑈ ⵌNINGNING l|̶⊏( @ NINGNINGLOVEUUU )˖ ⑈
ᐨ⑈ⵌJENO l|̶⊏( @MILEMELODY )˖ ⑈เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย iPhone

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | Heybaby | 22 มิ.ย. 65 10:20 น.


▀▀▀▀▀▀▀▀ ⸝ ⸝ 🍮 🪟𝘁𝘂𝗿𝗻 𝘂𝗽 ʕ ꈍᴥꈍʔ ♡ ꒱ ˎˊ˗  ▀▀▀▀▀▀▀▀⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗔𝗧𝗘𝗘𝗭 hongjoong ˖ ❪ @H0N9J00N9 ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗖𝗜𝗫 jinyoung ˖ ❪ @DEEPJY1 ❫ ▫
⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗚𝗟𝗢𝗪 aisha ˖ ❪ @HYRx5STARMICHELIN ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗜𝗞𝗢𝗡 jinhwan ˖ ❪ @JMENME ❫ ▫
⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗡𝗖𝗧 jaehyun ˖ ❪ @TWENTY_THREE ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗡𝗖𝗧 jaemin ˖ ❪ @XIXXV ❫ ▫
⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗡𝗖𝗧 johnny ˖ ❪ @SYHDOTRP ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗡𝗖𝗧 marklee ˖ ❪ @BREATHENFLY ❫ ▫
⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗡𝗖𝗧 taeyong ˖ ❪ @ASKW_ ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗡𝗖𝗧 yuta ˖ ❪ @6IX9INEX ❫ ▫
⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗦𝗛𝗜𝗡𝗘𝗘 minho ˖ ❪ @VCWQQ ❫ ▫
⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗦𝗢𝗟𝗢 woodz ˖ ❪ @HWANGTK95 ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗬𝗞𝗜𝗗𝗦 seungmin ˖ ❪ @JW-LETSGAURR ❫ ▫
⸝ 🥞🥚*⌇ 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗡 seungwoo ˖ ❪ @1994XSW ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗪𝗔𝗬𝗩 yangyang  ˖ ❪ @HEYY_ ❫ ▫
⸝ 🧈🥛*⌇ 𝗡𝗖𝗧 Jeno ˖ ❪ @Starkboyzx ❫ ▫

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ไอพี: ไม่แสดง | โดย iPhone

#3 | JORJIA | 22 มิ.ย. 65 14:10 น.꒦꒷꒦ 𝚆𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎 𝚝𝚘 𝙶.𝚁𝚊𝚗𝚔𝚍𝚊𝚗𝚐 ꒦꒷꒦
𝙰𝚞𝚍𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 @𝚌𝚊𝚕𝚕𝚖𝚎𝚓𝚒𝚊


12 / 18

┈─ 𝚁𝚎𝚗𝚓𝚞𝚗 ꒰ 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚑 ꒱ @𝚌𝚊𝚕𝚕𝚖𝚎𝚓𝚒𝚊 ┉┈
┈─ 𝚃𝚎𝚗 ꒰ 𝚞-𝚢𝚘𝚘 ꒱ @𝚋𝚊𝚋𝚊𝚋𝚊𝚋𝚊𝚗𝚊𝚗𝚊.𝚡 ┉┈
┈─ 𝙹𝚊𝚎𝚖𝚒𝚗 ꒰ 𝚔𝚞𝚛𝚝 ꒱ @𝚝𝚘𝚝𝚑𝚎𝚖𝚘𝚘𝚗𝚡 ┉┈
┈─ 𝚂𝚞𝚗𝚘𝚘 ꒰ 𝚍𝚎𝚙𝚝𝚑 ꒱ @𝚊𝚕𝚒𝚜𝚑𝚊𝚡 ┉┈
┈─ 𝙹𝚎𝚗𝚘 ꒰ 𝚔𝚘𝚓𝚒𝚔𝚒 𝚢𝚘𝚔𝚊𝚒꒱ @𝚙𝚡𝚑𝚕𝚎𝚗𝚐 ┉┈
┈─ 𝚇𝚒𝚊𝚘𝚝𝚒𝚗𝚐 ꒰ 𝚍𝚊𝚏𝚞𝚚 ꒱ @𝚜𝚘𝚏𝚊𝚛_𝚊𝚠𝚊𝚢 ┉┈
┈─ 𝙹𝚊𝚔𝚎 ꒰ 𝚠𝚑𝚊𝚕𝚎 ꒱ @𝚑𝚌𝚒𝚗𝚞𝚖 ┉┈
┈─ 𝚈𝚞𝚝𝚊 ꒰ 𝚔𝚞𝚛𝚝 ꒱ @𝚘𝚙𝚝𝚒𝚖𝚞𝚜𝚝𝚊𝚢𝚢𝚎𝚑 ┉┈
┈─ 𝚆𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐 ꒰ 𝚗𝚎𝚛𝚍 ꒱ @𝚙𝚊𝚗𝚊𝚝𝚒𝚙𝚊𝚝𝚊 ┉┈
┈─ 𝙹𝚊𝚎𝚖𝚒𝚗 ꒰ 𝚌𝚑𝚞𝚋𝚋𝚢 ꒱ @𝚌𝚊𝚕𝚕𝚖𝚎𝚢𝚘𝚞𝚡 ┉┈
┈─ 𝙷𝚊𝚛𝚞𝚝𝚘 ꒰ 𝚛𝚘𝚕𝚎 𝚙𝚕𝚊𝚢 ꒱ @𝚕𝚊𝚋𝚘𝚢𝚡𝚊𝚛𝚙𝚊𝚒 ┉┈
┈─ 𝙹𝚊𝚎𝚖𝚒𝚗 ꒰ 𝚋𝚞𝚖𝚙 ꒱ @𝚏𝚛𝚒𝚎𝚍𝚝𝚘𝚏𝚞 ┉┈
┈─ 𝙹𝚊𝚎𝚑𝚢𝚞𝚗 ꒰ 𝚕𝚒𝚗𝚍𝚕𝚊𝚛 ꒱ @𝚠𝚑𝚊𝚝𝚠𝚊𝚜𝚠𝚊𝚜 ┉┈

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#4 | JORJIA | 22 มิ.ย. 65 14:15 น.

#𝟓𝐡𝐫𝐬 𝙊𝙋𝙀𝙉 𝘼𝙐° ⌇#𝟓𝒉𝒓𝒔 𝒐𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 🎠 𓍱 : ♡̷̷̷

ไลน์สำหรับ "คนที่ใช้ชีวิตช่วง 21.00-02.00"
ก็คือเหมาะกับคนนอนดึกนั่นเอง หากคุณกำลังเป็นสายดึกอยู่ตอนนี้
เเล้วคุณต้องการเพื่อนโลดเเล่นไปในยามราตรี เชิญครับ!
สองมือล้วงกระเป๋า สองเท้าก้าวเข้ามา
มาพับกบ เอ้ย พบกับ พวกเราได้เลย!


𝐀𝐔𝐃𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 : 𝐃𝐎𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆 @𝐌𝐔𝐊𝐀𝐓𝐀𝟏𝟗𝟗

𝐃𝐎𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆 ( 𝐃𝐄𝐏𝐓𝐇 ) @ 𝐌𝐔𝐊𝐀𝐓𝐀𝟏𝟗𝟗 ˚𓈒 ⌗
𝐑𝐄𝐍𝐉𝐔𝐍  ( 𝐃𝐄𝐏𝐓𝐇 ) @ 𝐂𝐀𝐋𝐋𝐌𝐄𝐉𝐈𝐀 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐄𝐍𝐎  ( 𝐃𝐄𝐏𝐓𝐇 ) @ 𝐁𝐀𝐁𝐘𝐉𝐍 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍  ( 𝐃𝐄𝐏𝐓𝐇 ) @ 𝐒𝐎𝐃𝐀𝐌𝐍𝐂𝐔𝐓𝐄 ˚𓈒 ⌗
𝐖𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 ( 𝐍𝐎𝐃𝐎𝐈 ) @ 𝐀𝐌𝐀𝐖𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 ˚𓈒 ⌗
𝐓𝐀𝐄𝐘𝐎𝐍𝐆 ( 𝐏𝐔𝐋𝐒𝐄 ) @ 𝐏𝐈𝐏𝐄𝐑𝐙. ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍 ( 𝐈𝐃𝐆𝐀𝐅 ) @ 𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄𝐈𝐒𝐌𝐘𝐒𝐀𝐋𝐌𝐎𝐍 ˚𓈒 ⌗
𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍 ( 𝐋𝐔𝐍𝐄 ) @ 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐆𝐈𝐀𝐏𝐘𝐍𝐆𝐗 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎 ( 𝐍𝐄𝐑𝐃 ) @ 𝐁𝐘𝐖𝐈𝐍 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐈𝐒𝐔𝐍𝐆 ( 𝐁𝐎𝐌 ) @ 𝐒𝐀𝟏𝐌𝐎𝐍 ˚𓈒 ⌗
𝐓𝐀𝐄𝐘𝐎𝐍𝐆 ( 𝐁𝐎𝐌 ) @ 𝐏𝐎𝐁𝐑𝐀𝐊𝟒𝟐𝟗𝐗 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎 ( 𝐃𝐑𝐔𝐍𝐊𝐄𝐍 ) @ 𝐔𝐑𝐌𝐈𝐒𝐎𝐗𝐗 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐄𝐍𝐎 ( 𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆 ) @ 𝐒𝐎𝐑𝐑𝐘𝐃𝐄𝐑 ˚𓈒 ⌗
𝐌𝐈𝐋𝐄 ( 𝐊𝐄 𝐀𝐈 ) @ 𝐖𝐇𝐗𝐗𝐗 ˚𓈒 ⌗
𝐓𝐄𝐍 ( 𝐒𝐇𝐈𝐊𝐈 ) @ 𝐌𝐈𝐋𝐄𝐒𝐙𝐏𝐑𝐈𝐓𝐄 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍 ( 𝐓𝐄𝐍𝐊𝐀𝐈 ) @ 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑𝐓𝐈𝐌𝐄.. ˚𓈒 ⌗
𝐗𝐈𝐀𝐎𝐙𝐇𝐀𝐍 ( 𝐊𝐄 𝐀𝐈 ) @ 𝐙𝐇𝐀𝐍𝟓𝟎𝟎 ˚𓈒 ⌗
𝐃𝐎𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆 ( 𝐃.𝐅.𝐌 ) @ 𝐗𝐐𝐓𝐗 ˚𓈒 ⌗
𝐉𝐈𝐇𝐎 ( 𝐑𝐀𝐈𝐍𝐁𝐎𝐖 ) @ 𝐎𝐍𝐋𝐘𝐎𝐍𝐄𝐏𝐄𝐑𝐅𝐄𝐂𝐓 ˚𓈒 ⌗
 

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#5 | Close. | 22 มิ.ย. 65 19:15 น.🪖ꔛ재현 @ THESUN.
🦾 ꔛ 재민 @ MEARAI

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

#6 | 000423 | 22 มิ.ย. 65 21:40 น.🩸·. ・ 。 ˚way itssunday    ┇            ┇  kook ilysmxx  ·. ・ 。 ˚ 🌹
·. ・ 。 ˚jaemin NCT                          jungkook BTS ·. ・ 。 ˚

🩸·. ・ 。 ˚ ·. ・ 。 ˚ 🌹🩸·. ・ 。 ˚way itssunday    ┇            ┇  kook ilysmxx  ·. ・ 。 ˚ 🌹
·. ・ 。 ˚jaemin NCT                          jungkook BTS ·. ・ 。 ˚

🩸·. ・ 。 ˚ ·. ・ 。 ˚ 🌹

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#7 | THUND3R_KiTK4T | 22 มิ.ย. 65 21:50 น.

❴𓈒 🍮 t͟ - 용̤̈ @tokyonoeykrob🚏𓈒❵

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

#8 | #1%. | 22 มิ.ย. 65 22:30 น.

🐈 𝙤𝙥𝙚𝙣 𝙖𝙪𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 🐈
╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸╸
𝗔𝗗𝗠𝗘𝗢𝗪 @xxtoxicx
𝗗𝗢𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 (𝗡𝗖𝗧 𝟭𝟮𝟳) - @dr.per
𝗛𝗘𝗡𝗗𝗘𝗥𝗬 (𝗪𝗔𝗬𝗩) - @rafpunzel
𝗠𝗜𝗡𝗚𝗬𝗨 (𝗦𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘𝗘𝗡) @kmgx
𝗦𝗨𝗚𝗔 (𝗕𝗧𝗦) @ag8std
𝗝𝗔𝗘𝗠𝗜𝗡 (𝗡𝗖𝗧 𝗗𝗥𝗘𝗔𝗠) @jmnct
𝗦𝗘𝗢𝗟𝗔 (𝗪𝗝𝗦𝗡) @babyyooyublue32

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#9 | เอสอีพีศูนย์. | 22 มิ.ย. 65 22:31 น.
☼ 𝐘𝐄𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍‹ᴛxᴛ›↛ THISISKK ☽
☼ 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐖𝐎𝐍‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ SLPX ☽
☼ 𝐉𝐀𝐄𝐌𝐈𝐍‹ɴᴄᴛ›↛ SJSJ0502 ☽
☼ 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐘𝐄𝐎𝐋‹ᴇxᴏ›↛ CHANX92 ☽
☼ 𝐉𝐔𝐍𝐆𝐊𝐎𝐎𝐊‹ʙᴛꜱ›↛ LCDTZ ☽
☼ 𝐒𝐄𝐇𝐔𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJGBOSB95 ☽
☼ 𝐉𝐎𝐍𝐆𝐈𝐍‹ᴇxᴏ›↛ KJI88XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐆𝐖𝐔‹ꜱᴏʟᴏ›↛ MIDNIGHTBOYX ☽
☼ 𝐃𝐎𝐇𝐘𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ NYUMNYUM ☽
☼ 𝐓𝐀𝐄𝐇𝐘𝐔𝐍𝐆‹ʙᴛꜱ›↛ KAIKANNANINI ☽
☼ 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒‹ɴᴄᴛ›↛ LC99XX ☽
☼ 𝐒𝐄𝐎𝐍𝐇𝐎‹ꜱᴏʟᴏ›↛ 181SH ☽
☼ 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐒𝐔𝐊‹ᴛʀᴇᴀꜱᴜʀᴇ›↛ JMLIE95 ☽
☼ 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐖𝐎𝐎𝐍‹ꜱᴏʟᴏ›↛ CCLOUDD94 ☽
☼ 𝐋𝐈𝐒𝐀‹ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ›↛ A_A0 ☽
☼ 𝐉𝐉‹ᴛʀᴀɪɴᴇᴇ ᴀ›↛ JAR4NS ☽

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#10 | อี้ฟานลัทธิแมงปอง | 23 มิ.ย. 65 18:52 น.


|| ꧁) ༒ (꧂ ||

ค้อกกี้ : ZJ Zjkondumaw . *. ⋆
แม่ย่านาง  : Dhir   Hellenicwhitelion . *. ⋆

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Android

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google