พลังงานบริสุทธิ์ เปิดจุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าEA Anywhere หรือ EV Smart Charging Station @บลูพอร์ต หัวหิน

27 มิ.ย. 65 20:21 น. / ดู 355 ครั้ง / 0 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

บลูพอร์ต หัวหิน ร่วมกับ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า บลูพอร์ต หัวหิน ร่วมกับ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EA Anywhere" ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดจุดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ EV Smart Charging Station ที่บลูพอร์ต หัวหิน เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มทางเลือก และรองรับการขยายตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า


นายณฐพันธ์ อิทธิละวิวงฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บลูพอร์ต หัวหิน กล่าวว่า "บลูพอร์ต หัวหิน ได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยร่วมกับ บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของไทยมาเป็นพันธมิตรในการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพิ่มทางเลือก และเติมเต็มความสะดวก สบายให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหินถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปี ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้บริการ และคุณภาพที่น่าเชื่อถือ ในราคาที่เข้าถึงได้"

ทั้งนี้ บลูพอร์ต หัวหิน มีโครงการสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยได้วางเป็นแผนแม่บทการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ที่ครอบคลุมทั้งการออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรม นโยบายการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนการพัฒนาการให้บริการต่างๆ" ด้าน นายวสุ กลมเกลี้ยง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน กล่าวถึงความร่วมมือกับบลูพอร์ต หัวหินในครั้งนี้ว่า "ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้กำหนดแผนขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายในการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า มุ่งสร้างสังคมไร้มลพิษ สอดรับกับนโยบายของบลูพอร์ต หัวหิน ที่ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพ ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันการให้บริการไปสู่เป้าหมายที่ทาง EA ได้วางไว้ ซึ่งปัจจุบัน EA Anywhere มีสถานีให้บริการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะรวมแล้วกว่า 459 สถานีทั่วประเทศ การติดตั้งสถานีบริการฯ ที่บลูพอร์ต ในครั้งนี้จึงจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับไลฟ์สไตลด์ในทุกมิติ"

สำหรับสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะที่เปิดให้บริการ ณ อาคารจอดรถ ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน ติดตั้งและพร้อมให้บริการแล้วจำนวน 4 หัวจ่าย ตามมาตรฐานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนด ให้บริการในระบบหัวชาร์จธรรมดา หรือ AC และระบบชาร์จแบบรวดเร็ว หรือ DC Ultra Fast Charge ที่ใช้เวลาเพียง 15-20 นาที (เวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่น) รวมทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ "จอง จ่าย ชาร์จ" ผ่านแอปพลิเคชัน "EA Anywhere" ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานีบริการ การนำทาง และการชำระค่าบริการ รวมถึงการอธิบายวิธีการและขั้นตอนการชาร์จที่เข้าใจได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ดังนั้นรูปแบบการให้บริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแน่นอน

ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ทุกวันเวลา 10.00 - 20.00 น. บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น G บลูพอร์ต หัวหิน สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 032-905-11, Facebook : @bluporthuahinofficial หรือ Line official @bluport
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 7

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google