ทำความรู้จัก Waste to Energy คืออะไร ? พลังงานแบบใหม่ที่เราต้องพึ่งพา

6 ก.ค. 65 11:05 น. / ดู 791 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
ขยะ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบไปในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ ทางดิน ทางอากาศ เกิดกลิ่นรบกวนกระจายไปทั่วบริเวณ เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคและนำไปสู่การมีสุขภาพที่เลวร้าย จะดีกว่ามั้ยหากแปรเปลี่ยนขยะเหล่านั้นให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้ง
เริ่มจากในครัวเรือนกับการแบ่งแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.ขยะเปียก มีการย่อยสลายง่าย แต่ส่งกลิ่นเห็นและเน่าเสียได้ เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้  โดยส่วนใหญ่มักนำมาแปรเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติ
2.ขยะรีไซเคิล สามารถนำกลับมาใช้หรือแปรรูปใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำ แก้ว กระดาษ กระป๋อง โดยสามารถนำมาทำความสะอาดและนำกลับไปใช้ใหม่ หรือแยกเพื่อนำไปบริจาค


3.ขยะอันตราย คือขยะที่มีสารเคมีหรือสารอันตราย ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟ ควรจะคัดแยกออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำไปทิ้งในถังขยะสำหรับอันตราย
4.ขยะทั่วไป ไม่เน่าเสีย ไม่เกิดอันตราย แต่ไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ เช่นซองขนม และเศษกิ่งไม้ต่างๆ
อีกหนึ่งวิธีการที่กำลังเป็นที่นิยมคือ Waste to Energy หรือการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน
เช่น ความร้อน ก๊าซเชื้อเพลิง น้ำมัน ล้วนมาจากการกำจัดขยะ ปัจจุบันมี 3 เทคโนโลยี ดังนี้


1. เทคโนโลยีความร้อนเตาเผาขยะ (Incineration) คือการจัดการขยะด้วยความร้อนสูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในขยะ กระบวนการทำคือขยะจะถูกป้อนเข้าไปในเตา จากนั้นจะถูกเผาไหม้ โดยสิ่งที่ได้จากการเผาไหม้ ได้แก่ ก๊าซ ต้องนำไปขจัดเขม่าก่อนส่งสู่บรรยากาศ, ขี้เถ้านำไปฝังกลบหรือใช้เป็นวัสดุปูพื้นถนน และความร้อน สามารถนำมาผลิตกระแสไฟได้อีกด้วย
ข้อดีคือ สามารถกำจัดของเสียที่มาจากการรักษาพยาบาลและของเสียที่มีพิษ แต่ข้อเสียคือ ใช้เงินในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูง
2. เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ (Landfill Gas to Energy) เป็นการรวบรวมขยะมากฝังกลบในหลุมขยะขนาดใหญ่ จนเกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยาให้เกิดก๊าซชีวภาพ ที่มีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อก๊าซมีเทนที่ สะสมกันลอยตัวขึ้นมาจะถูกลำเลียงไปตามท่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า
ข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ แต่ข้อเสียคือ หาแหล่งฝังกลบได้ยาก เนื่องจากต้องใช้พื้นที่กว้าง และเรื่องกลิ่นที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

3. เทคโนโลยีทางกลการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) คือการนำขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการจัดการต่างๆมาแล้ว เช่น การคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ได้ออกมา การฉีกหรือการตัดขยะมูลฝอย เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงและแปลงสภาพขยะให้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง ที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) เมื่อนำขยะมาแปลงสภาพให้อยู่ในรูปของเชื้อเพลิงแข็ง จะช่วยให้ง่ายต่อการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการต่างๆ 
กล่าวโดยสรุปคือ Waste to Energy หรือการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานนั้น สามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้ปริมาณขยะลดลง ได้ใช้พลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอซซิล ที่สำคัญวิธีนี้เป็นการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม
แก้ไขล่าสุด 6 ก.ค. 65 11:13 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย MacOS

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | babala | 6 ก.ค. 65 16:25 น.

   

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | sz453987 | 10 ก.ค. 65 18:38 น.

   

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google