ประวิติ และ หน้าที่การทำงานของ ดร.อมร มีมะโน ในฐานะนักการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3 ส.ค. 65 16:18 น. / ดู 167 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

            ดร.อมร มีมะโน เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ AJ Group ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จิวเวลรี่ จำกัด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคป แอดวานซ์จำกัดเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยรู้จักกันในนามผู้ก่อตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ AJ ที่ประสบความสาเร็จและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันและเคยได้รับบทบาทหน้าที่สําคัญทางการเมืองมากมาย เช่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายสมัยรวมถึงที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา สภานิติบัญญัติ และสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคณะ ทั้งยังได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นท่ี 5 เบญจมาภรณ์ (บ.ม.) จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา – ภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี9) ได้รับเลือกใหเ้ป็นคนไทยตัวอย่างปี 2561 เป็นบคุคลต้นแบบแห่งปี
            ประวัติทางการเมือง ดร.อมร มีมะโน

ประวัติทางการเมือง
• อดีตคณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
• อดีตคณะทำงานประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์)
• อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พินิจ จารุสมบัติ)
• อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
• อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านประชาสัมพันธ์ (ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีด้านประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
• อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานรัฐสภา (ฯพณฯ พ.อ.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัย)
• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ฯพณฯ นายพินิจ จารุสมบัติ)
• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฯพณฯ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงต่างประเทศ (ฯพณฯ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)
• อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ฯพณฯ นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)
• อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
• อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
• อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติ

ตำแหน่งทางสังคม
• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าสัมพันธ์ไทย-จีน
• ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมเส้นทางสายไหมจีน-ประเทศไทย
• ประธานกิตติมศักดิ์ ศูนย์วิจัยเส้นทางสายไหม (ประเทศไทย)
• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
• นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ ไทย-จีน
• นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ สมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย
• อุปนายก สมาคมตระกูลล้อแห่งประเทศไทย

#ดร.อมร มีมะโน
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | babala | 5 ส.ค. 65 15:44 น.

   

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google