สุพรรณบุรี กับมิติใหม่การทำนา ใช้เทคโนโลยีช่วยทำเกษตร ดีต่อคนดีต่อโลก

21 ธ.ค. 65 11:32 น. / ดู 11,642 ครั้ง / 5 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
หากพูดถึงอาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน "เกษตรกรรม" คงเป็นคำตอบแรกที่หลายคนนึกถึง ประเทศไทยเรามีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ราบภาคกลาง เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีดินตะกอนที่หนาแน่น อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำป่าสัก เรียกได้ว่าเป็น อู่ข้าวอู่น้ำของไทยเลยก็ว่าได้

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคการที่มีการทำเกษตรกรรม ด้วยลักษณะของพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำจากธรรมชาติและการชลประทานที่เหมาะสม ส่วนใหญ่แล้วจะพบการทำนา ทำสวน ทำไร การกสิกรรม ในพื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรที่ประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,348,750 ไร่ แบ่งได้ดังนี้
1.พื้นที่นา คิดเป็น 42.50 % หรือ 1,423,149 ไร่ ตั้งแต่อำเภอเดิมบางนางบวช, สามชุก, หนองหญ้าไซ, ดอนเจดีย์, ศรีประจันต์, เมืองสุพรรณบุรี, อู่ทอง, บางปลาม้า และสองพี่น้อง
2.พื้นที่ไร่ (มันสำปะหลัง, อ้อย, ข้าวโพด) คิดเป็น 25% หรือ 812,533 ไร่ ตั้งแต่อำเภอด่านช้าง, หนองหญ้าไซ, อู่ทอง และสองพี่น้องการทำเกษตรกรรมของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปได้ด้วยดี เพราะลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกมาก แต่ในความเป็นจริงยังประสบกับปัญหาที่ภูมิภาคอื่นๆ ก็ประสบเช่นกันคือ ปัญหาราคาพืชผลและปริมาณผลผลิตตกต่ำ รวมถึงต้นทุนการเกษตรที่สูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวและหาแนวทางแก้ไข ซึ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Agri-Tech เข้ามาประยุกต์ใช้แทนการทำการเกษตรรูปแบบเดิมๆ
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Agri-Tech (Agriculture Technology) คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร และอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น

-เครื่องจักรกลเกษตร การพัฒนาหุ่นยนต์ โดรนอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาให้แก่เกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ลดต้นทุนการจ้างแรงงาน และประหยัดเวลา
-การบริการทางธุรกิจ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร โดยให้เกษตรกรสามารถเช่ายืมอุปกรณ์ทางการเกษตรผ่านแอปพลิเคชันได้
-ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา มาใช้ประยุกต์ใช้กับเกษตร และนำเทคโนโลยีที่ได้ไปพัฒนางานด้านเกษตร เช่น การเพาะจุลินทรีย์ การกระตุ้นจุลินทรีย์ในดิน ฯลฯ

ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสุพรรณบุรี ทั้งในส่วนของการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี แข็งแรง ทนต่อโรค และให้ผลผลิตต่อไร่สูง รวมถึงให้ความรู้การปลูกที่ทำให้ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เช่น การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เป็นต้น และสนับสนุนการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยี ดังเช่น โครงการ Thai Rice NAMA การผลิตและทำนาแบบลดโลกร้อน เป็นโครงการทดลองปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี Laser Land Leveling (LLL) หรือการปรับหน้าดินด้วยลำแสงเลเซอร์ พร้อมทั้งการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการแปรสภาพฟางข้าวและจัดการตอซังด้วยการไถกลบแทนการเผา ซึ่งโครงการนี้เกษตรกรชาวสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมเป็นจำนวนหลักร้อยคนแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับคือ

ลดต้นทุนการปลูกข้าวจากการใช้น้ำ
ลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำ
ลดการใช้สารเคมีในนาข้าว
ลดการปล่อยก๊าซมีเทน เพราะการปลูกข้าวแบบเก่าจะเป็นในรูปแบบการขังน้ำไว้ในนา ทำให้เกิดก๊าซดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวได้กว่า 20%โครงการฯ นี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ NAMA Facility ที่จัดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดภาวะโลกร้อน และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการผลิตข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ 6 จังหวัด (ภาคกลาง) ได้แก่ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 2.8 ล้านไร่ และมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ.2561 - 2566) มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 25,000 คน คงจะดีไม่น้อยหากเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี และ 5 จังหวัดข้างต้นสามารถเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีการเกษตรแบบโครงการฯ นี้ เพราะจะช่วยทั้งลดต้นทุน ได้ผลผลิตที่ดี เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกด้วย
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย MacOS

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | _uwu_ | 23 ธ.ค. 65 16:24 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#3 | SILAPAN | 10 ม.ค. 66 02:19 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 7

#4 | sz463257 | 19 ม.ค. 66 19:42 น.

 

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#5 | sz455186 | 26 ม.ค. 66 02:47 น.

สุดยอดครับ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google