ติวสอบนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ห้ามพลาดเตรียมตัวยังไงให้สอบผ่าน

22 ธ.ค. 65 12:30 น. / ดู 564 ครั้ง / 1 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจต้องไม่พลาดบทความนี้ โดยอาชีพตำรวจนั้นสามารถเลือกสอบได้หลายสายแต่ในบทความนี้เราจะพูดถึงนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจพิสูจน์หลักฐานไม่เพียงแต่ทำหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษเท่านั้น แต่ยังมีมีการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผสมผสานกับหลักนิติวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยไขคดีต่าง ๆ อีกด้วย
การอ่านหนังสือด้วยตัวเองนั้นอาจไม่เพียงพอ ควรติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานควบคู่ไปด้วย เพราะการติวนายสิบพิสูจน์หลักฐานจะคัดเลือกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องใช้หลายวิชาในการสอบ หากติวควบคู่กับสถาบันติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะทำให้ได้แนวทางที่ตรงมากกว่าอ่านด้วยตัวเอง


เกณฑ์การสอบผ่านตำรวจพิสูจน์หลักฐานดูยังไง ?

หากจะเตรียมตัวติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานควรทราบก่อนว่า ข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะมีเกณฑ์ชี้วัดอยู่ 2 เกณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ เกณฑ์การสอบผ่าน และเกณฑ์การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งพิสูจน์หลักฐาน แต่ละเกณฑ์มีรายละเอียด ดังนี้

1. มีเกณฑ์การสอบผ่าน โดยการเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับจนครบจำนวนการรับเข้า โดยแยกตามสายที่สอบ และแยกชาย หญิง เช่น

ใน ปี พ.ศ.2564 รับตำแหน่งพิสูจน์หลักฐาน จำนวน 340 คน แบ่งเป็น

- ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.31) จำนวน 205 คน
- ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.32) จำนวน 50 คน
- ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.41) จำนวน 60 คน
- ผู้สอบผ่านข้อเขียน (พฐ.42) จำนวน 25 คน

การจะสอบผ่านได้ ต้องอยู่ในลำดับที่กำหนด เช่น สอบพฐ.31 จะสอบเข้าได้ต้องมีคะแนนที่อยู่ในลำดับ 1-205

2. เกณฑ์การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งพิสูจน์หลักฐาน

- การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต
- สอบสัมภาษณ์
- การตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

โดยเกณฑ์การสอบผ่านจะใช้ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน หากสอบผ่านจะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หากสอบไม่ผ่านในขั้นตอนใดขั้นหนึ่งจะได้ 0 คะแนน

วิชาที่ออกสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีอะไรบ้าง?

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีส่วนช่วยในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ และรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมีหน้าที่เก็บและพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เพราะฉะนั้นผู้สมัครจึงต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อสมัครสอบ โดยการสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะมี 2 รอบด้วยกัน ดังนี้

การสอบรอบแรก

การสอบรอบแรกจะเป็นการสอบข้อเขียน ซึ่งจะเป็นข้อสอบแบบปรนัย การตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะมีการทดสอบแยกตามสาย คือ สอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานเคมี สอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานฟิสิกส์ และวิชาทั่วไปที่ต้องสอบ ได้แก่

- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำหรับผู้ที่ติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานควรติวพิสูจน์หลักฐานเคมี และฟิสิกส์ ทั้งฟิสิกส์ประยุกต์ และ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

การสอบรอบที่สอง

การสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานรอบที่สองเป็นการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ การตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติด้วย ดังนั้นใครที่กำลังสมัครสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งอ่านหนังสือเองและติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานด้วย

ทำไมต้องติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับ GovEntrance

ติวสอบตำรวจสายพิสูจน์หลักฐานกับ GovEntrance สถาบันติวสอบตำรวจทั้งสอนสดและสอนออนไลน์ เป็นการติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานโดยอาจารย์ที่มีความสามารถสายตรง ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและความพร้อมในการทำข้อสอบ อีกทั้งครูอาจารย์ที่สอนยังมีเทคนิคการทำข้อสอบต่าง ๆ รวมถึงมีแนวข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี มาให้ทดลองทำอีกด้วย

หากคุณติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับ GovEntrance คุณจะได้อะไรบ้าง?

- วีดีโอการสอนมากกว่า 100 ตอน เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานกับ GovEntrance สามารถซักถามข้อสงสัยได้ตลอดเวลา แนะแนวทางโดยพี่ ๆ ข้าราชการ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ
- ทุกคอร์สติวตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาพร้อมกับคู่มือเตรียมสอบคุณภาพสูง ทุกวิชาจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
- สอนสด ติวสอบพิสูจน์หลักฐานไม่ว่าจะเป็นติวสอบพิสูจน์หลักฐานเคมี หรือฟิสิกส์ พร้อมแนวข้อสอบสด วิชาละ 1 ครั้งทุกสัปดาห์เข้มข้น เจาะลึกกับ GovEntrance

ดังนั้นคุณจึงได้เนื้อหาการสอบที่ครบทุกวิชาอย่างแน่นอน รวมถึงยังมีการแจกแนวข้อสอบนายสิบ พร้อมเฉลยให้ฟรี สามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษสำหรับติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติวสอบนายสิบตำรวจ GovEntrance
44/21 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
098 632 4454
goventrance@gmail.com


ใครเหมาะกับตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ จึงจะสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้คือ ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่  สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ และสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยนั้น ๆ ก่อนจึงจะสมัครตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้

ดังนั้นหากคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำได้แน่นอน แต่สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจ ต้องการวางแผน หรืออยากติวสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สามารถปรึกษาสอบถาม GovEntrance เรายินดีให้คำปรึกษา พร้อมทั้งมีตัวอย่างคลิปสอนและแนวข้อสอบ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ค

แก้ไขล่าสุด 22 ธ.ค. 65 12:33 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | sz464404 | 27 ธ.ค. 65 19:50 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google