ประกันสะสมทรัพย์ วางแผนไว้รับวัยเกษียณ

12 ก.ย. 66 01:17 น. / ดู 4,505 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
ไม่ว่าต้องการจะใช้ชีวิตบั้นปลายยามเกษียณแบบไหนก็ตาม อย่าลืมว่าทุกอย่างต้องใช้เงินเป็นพื้นฐาน ในขณะที่ชีวิตหลังเกษียณนั้นตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า เงินหายรายได้หด แต่ยังคงมีรายจ่ายทั้งค่าใช้จ่ายประจำวัน ค่าเดินทาง ค่าสุขภาพในกรณีเจ็บป่วย และที่อยู่อาศัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การ วางแผนเกษียณ เอาไว้ก่อนเพื่อรองรับชีวิตในบั้นปลายจึงเป็นสิ่งสำคัญ
วางแผนเกษียณ อย่างไรให้ชีวิตอุ่นใจในบั้นปลาย
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากคำนวณอายุการทำงานที่เหลืออยู่ โดยกำหนดอายุที่ต้องการเกษียณแล้วหักลบกับอายุปัจจุบัน เช่น นาย A อายุ 35 ปี อยากเกษียณตอนอายุ 60 ปี แสดงว่ามีเวลาเหลือในการทำงานอีก 25 ปี
ขั้นตอนที่ 2 คาดคะเนอายุขัยของตน โดยประเมินจากสุขภาพร่างกาย มีโรคประจำตัวหรือไม่ และอายุขัยเฉลี่ยของคนในครอบครัว เพื่อคำนวณหาจำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ เช่น นาย A คาดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง 80 ปี แสดงว่า นาย A จะต้องวางแผนเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณ 20 ปี
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และภาระหนี้สินที่เหลืออยู่ จากนั้นจึงคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายต่อปีตามช่วงอายุหลังเกษียณพร้อมบวกภาวะเงินเฟ้อ 
ขั้นตอนที่ 4 เช็กเงินออมที่มีอยู่รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเกษียณ อาทิ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และการลงทุนอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อทราบจำนวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ (ขั้นตอนที่ 3) และทรัพย์สินที่มีอยู่ (ขั้นตอนที่ 4) จะทำให้เราทราบว่ายังขาดเงินอยู่อีกประมาณเท่าไหร่จึงจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลังเกษียณจนถึงสิ้นอายุขัย 
ขั้นตอนที่ 6 วางแผนการเงินเพื่อให้มีเงินตามเป้าหมาย เช่น ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เก็บเงินออมเพิ่มขึ้น หรือนำเงินไปลงทุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้เงินงอกเงยตามความเสี่ยงที่รับได้ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หรือทำ ประกันออมทรัพย์ เป็นต้น

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เครื่องมือการเงินรับวัยเกษียณ
ประกันสะสมทรัพย์ ทางเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่อยากมีเงินเก็บเป็นเงินก้อนแต่ไม่พร้อมรับความเสี่ยงเนื่องจาก ประกันเงินออม การันตีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา ทั้งยังให้การคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลากรมธรรม์และนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ โดย ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ช่วยให้เรา วางแผนเกษียณ ได้ง่ายขึ้นเพราะมีเงินคืนและระยะเวลานำส่งที่ชัดเจน ให้การออมเงินเป็นระเบียบ ยกตัวอย่างเช่น ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5 จาก SCB PROTECT ซึ่งจ่ายเบี้ยฯ ระยะสั้นเพียงแค่ 5 ปี ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา 10 ปี ทั้งยังเลือกเบี้ยประกันต่อปีได้ตามใจตั้งแต่ 20,000 - 400,000 บาท เมื่อครบกำหนด (สิ้นปีที่ 10) จะได้รับเงินคืน 350% ของทุนประกัน ระหว่างทางยังการันตีเงินคืนทุกปีโดยจะได้รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ปีที่ 1 - 5 และเพิ่มเป็น 5% ตั้งแต่สิ้นปี กรมธรรม์ ปีที่ 6 - 9 ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

แม้ว่าการวางแผนเกษียณจะเป็นการเตรียมการเพื่ออนาคต แต่ถ้าเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเพราะจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถทำได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ชมเพิ่มเติมที่ https://online.scbprotect.co.th/life/saving
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | asider | 16 ก.ย. 66 14:09 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | babala | 19 ต.ค. 66 17:20 น.

   

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google