คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัคร น.ศ. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี โควตาเรียนดี ปี'67

3 ต.ค. 66 13:33 น. / ดู 22,191 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 2. สาขาวิชาการบัญชี 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ 4. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล รายละเอียดดังนี้
คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ต้องกำลังศึกษา
อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2566 และมีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย – GPAx) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา2566 ด้วยการให้ออก
การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ Download ระบียบการรับสมัครและสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 *เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี จะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ของ ทปอ. ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com ตั้งแต่วันที่
28 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. (แบบออนไลน์ (VDO Call) ประกาศผลสอบคัดเลือก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook fba.kmutnb.ac.th, website www.admission.kmutnb.ac.th หรือที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
แก้ไขล่าสุด 3 ต.ค. 66 13:34 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | _uwu_ | 3 ต.ค. 66 16:24 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | sz466148 | 6 ต.ค. 66 15:52 น.

 

 

 

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google