ปตท.สผ. จัด Ocean Hackathon InnoChallenge แข่งขันผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พัฒนาสู่การใช้งานจริง

14 ธ.ค. 66 09:28 น. / ดู 4,151 ครั้ง / 0 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์

            บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จัดงาน Ocean Hackathon InnoChallenge คัดเลือก 3 ผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 1 และ 2 ในโครงการ PTTEP Teenergy จากผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 149 ผลงานทั่วประเทศ มาแข่งขันอีกครั้งเพื่อชิงรางวัลทุนวิจัย สำหรับนำไปศึกษาต่อยอด และพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้จริง มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท
            ซึ่งผลการตัดสินการแข่งขันนำเสนอสุดยอดผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีดังนี้

            • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม The automatic warning of crab molting detection by application ทีม Scraber จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลทุนวิจัย 400,000 บาท

            • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม Application "เพื่อนประมง" (Fisherman's friend)  ทีม Sea the future  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลงานนวัตกรรม IMPOT ชุดปลูกต้นโกงกางอัจฉริยะเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างมีระบบ ทีม Green Grove จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลทีมละ 25,000 บาท

            ปตท.สผ. มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล    ผ่านโครงการ PTTEP Teenergy โดยปีนี้ได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ผ่านกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด "ทะเลเพื่อชีวิต" (Ocean for Life) และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรทางทะเล ปตท.สผ. จึงได้จัดโครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม ที่มีชื่อโครงการว่า "Ocean Hackathon InnoChallenge" ขึ้น เพื่อให้ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ผ่านมา ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้จริงในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยต่อไป

            สำหรับการแข่งขันนำเสนอสุดยอดผลงานนวัตกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณบุษบรรณ จีนเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกิจกรรมเพื่อสังคม ปตท.สผ. ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ คุณภาคภูมิ เกรียงโกมล Robotics Team Lead  บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google