มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัครนักศึกษาโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model

26 ธ.ค. 66 16:35 น. / ดู 4,225 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง รับสมัครนักเรียนกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2567  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model เปิดรับสมัคร จำนวน  3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม  (CIPE)  2) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ  (ETAM)  และ 3) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม  (DSCBI)  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 รายละเอียดดังนี้       
      คุณสมบัติและคุณวุฒิ ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6) หรือการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.00
การรับสมัคร  สามารถ Download ใบสมัครและสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 
    รายละเอียดเพิ่มเติมที่ website : www.sciee.kmutnb.ac.th  และ www.admission.kmutnb.ac.th  โทรศัพท์ 082-592 5711, 038-627000 ต่อ 5412 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
แก้ไขล่าสุด 26 ธ.ค. 66 16:36 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | sz455186 | 26 ธ.ค. 66 18:56 น.

เห็นด้วยครับ

ไอพี: ไม่แสดง | โดย MacOS

#2 | sz466148 | 4 ม.ค. 67 14:28 น.

 

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google