คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผูแทนราษฎร ศึกษาดูงาน มจพ.

18 มี.ค. 67 18:28 น. / ดู 1,327 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  กล่าวต้อนรับ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและคณะ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติการเทคโนโลยี ผลงานวิจัย และนวัตกรรมอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. และที่ปรึกษาประธานประจำคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี เพื่อศึกษาดูงานด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างองค์วามรู้และแนวคิดจากผลงานต่าง ๆ ไปพัฒนา หรือให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME  ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานเทคโนโลยี  ศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบราง ศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและนวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก้ไขล่าสุด 19 มี.ค. 67 10:10 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 7

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#2 | sz466148 | 21 มี.ค. 67 09:56 น.

good

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google