กองกลาง มจพ. เชิญชวน ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024)

22 มี.ค. 67 10:29 น. / ดู 1,405 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เชิญชวนทุกท่านเป็นหนึ่งร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024) พร้อมกันทั่วโลก
ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
ที่ไม่ได้ใช้งาน  การร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) อีกครั้งในปีนี้ ปิดไฟไปพร้อม ๆ กับเมืองใหญ่ทั่วโลก นับเป็นการรวมพลังกันปิดไฟ
และงดใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้ง กระตุ้นให้ให้ทุกๆ คน ร่วมกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่กับประชาชนและคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว
  การร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) ของกองกลาง มจพ. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการทำงาน
โดยกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Office)ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และยังสอดรับกับกรอบนโยบาย 4 มิติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในมิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
  สำหรับกิจกรรมร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+ Earth Hour 2024  เป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงานที่สื่อสารไปในระดับนานาชาติ
โดยมีองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปิดไฟลดโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมร่วมปิดไฟ  1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024)
ในส่วนของกองกลาง  มจพ. ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขอเชิญชวนพร้อมร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยพร้อมเพียงกัน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ  ไฟอาคาร การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | Yvonne | 29 มี.ค. 67 00:14 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | sz466148 | 3 เม.ย. 67 15:21 น.

  good

  good

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google