มจพ. รับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ถึง วันที่ 15 มิ.ย. 67 นี้

5 มิ.ย. 67 13:51 น. / ดู 641 ครั้ง / 2 ความเห็น / 0 ชอบจัง / แชร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 - 15 มิถุนายน 2567
มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) หรือมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชากำหนด
3. ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา สามารถสมัครในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้ 1 คณะ 1 อันดับ (1รหัสสาขาวิชา) เท่านั้น
4. ค่าสมัครสอบเริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท
อ่านระเบียบการได้ที่👉👉 https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/1210
  สมัครได้ที่ 👉👉https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f
กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 02555-2000 ต่อ 1626,1627 หรือที่ https://www.facebook.com/admission.kmutnb
แก้ไขล่าสุด 5 มิ.ย. 67 13:52 | เลขไอพี : ไม่แสดง | ตั้งกระทู้โดย Windows 10

อ่านต่อ คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้ (ความคิดเห็นกระทู้ อยู่ด้านล่าง)

ความคิดเห็น

#1 | Yvonne | 7 มิ.ย. 67 00:23 น.

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

#2 | sz466148 | 11 มิ.ย. 67 16:49 น.

    good

ไอพี: ไม่แสดง | โดย Windows 10

แสดงความคิดเห็น

จะต้องเป็นสมาชิกจึงจะแสดงความคิดเห็นได้
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครสมาชิกใหม่
หรือจะลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google หรือ Facebook ก็ได้
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Facebook
ลงชื่อเข้าใช้ระบบด้วย Google