Emma Watson รับรางวัล British Artist of the Year

ดู 551 ครั้ง / แชร์
เพิ่มเมื่อ 3 พ.ย. 57
ข้อมูลคลิปวิดีโอ
Emma Watson กล่าวอุทิศรางวัล Britannia Award สาขา British Artist of the Year ให้แก่แฮมสเตอร์ที่เสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter and the Sorcerer's Stone ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เธอแสดง

หมวดหมู่ คลิปภาพยนตร์, คลิป(งดใช้) ข่าว