ละคร ใต้ร่มพระบารมี

ดู 1,853 ครั้ง / แชร์
ละครออกอากาศ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ช่องที่ออกอากาศ ช่อง 7
เริ่มออกอากาศ 2 ธันวาคม 2559
เวลาออกอากาศ 20:05 - 22:35 น.
  
นำแสดงโดย
ศุกลวัฒน์ คณารศ ... ครูอุทัย (ครูของแผ่นดิน)
จีรนันท์ มะโนแจ่ม ... ครูเกษมศรี (ครูของแผ่นดิน)
พัชญา เพียรเสมอ ... (ครูของแผ่นดิน)
อติรุจ สิงหอำพล ... (ครูของแผ่นดิน)
สลา คุณวุฒิ ... (ครูของแผ่นดิน)
บานเย็น รากแก่น ... (ครูของแผ่นดิน)
เฉลิมพล มาลาคำ ... (ครูของแผ่นดิน)
ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ... (ครูของแผ่นดิน)
มิกค์ ทองระย้า ... (ทางของพ่อ)
อุษามณี ไวทยานนท์ ... (ทางของพ่อ)
ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ... (ทางของพ่อ)
พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์ ... (ทางของพ่อ)
อังคณา วรรัตนาชัย ... (ทางของพ่อ)
บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์ ... (ทางของพ่อ)
นาท ภูวนัย ... (ทางของพ่อ)
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
ปุณยาพร พูลพิพัฒน์ ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
จุติ จำเริญเกตุประทีป ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
มุกดา นรินทร์รักษ์ ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
ฉัตรดาว สิทธิผล ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
ปุณณดา ปุณณกันต์ ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
ดวงดาว จารุจินดา ... (จากฟากฟ้าสุราลัย)
ศรัณย์ ศิริลักษณ์ ... เป็นเอก (เพลงแห่งแสงตะวัน)
พิมประภา ตั้งประภาพร ... ใกล้รุ่ง (เพลงแห่งแสงตะวัน)
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ ... (เพลงแห่งแสงตะวัน)
ณัฐชา นวลแจ่ม ... (เพลงแห่งแสงตะวัน)
สิงโต นำโชค ... (เพลงแห่งแสงตะวัน)
ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ... (จงรักภักดี)
กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ... (จงรักภักดี)
วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร ... (จงรักภักดี)
อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา ... (จงรักภักดี)
จิณณะ นวรัตน์ ... อ๊ะโย (จงรักภักดี)
ศรัณย่า ชุณหศาสตร์ ... แตง (จงรักภักดี)
วงศกร ปรมัตถากร ... ซือเล่อ (อาทิตย์อับแสง)
พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์ ... (อาทิตย์อับแสง)
อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ... (อาทิตย์อับแสง)
วาทิต โสภา ... (อาทิตย์อับแสง)
ภัทรเดช สงวนความดี ... วิษณุ (คลื่นแห่งศรัทธา)
เซฟฟานี่ อาวะนิค ... บัววรุณ (คลื่นแห่งศรัทธา)
ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์ ... (คลื่นแห่งศรัทธา)
ดอม เหตระกูล ... (คลื่นแห่งศรัทธา)
นภัสกร มิตรเอม ... (คลื่นแห่งศรัทธา)
นิโคล เทริโอ ... (คลื่นแห่งศรัทธา)
ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ ... เทียน (แสงสุดท้าย)
รมิดา ธีรพัฒน์ ... เพลงชนก (แสงสุดท้าย)
ธนากร ศรีบรรจง ... (แสงสุดท้าย)
วรพล จินตโกศล ... (แสงสุดท้าย)
วัชรบูล ลี้สุวรรณ ... (แสงสุดท้าย)
อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ... (แสงสุดท้าย)
สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ... (แสงสุดท้าย)
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ... (แสงสุดท้าย)
ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม ... (แสงสุดท้าย)
อรรคพันธ์ นะมาตร์ ... (เพียงพอที่พอเพียง)
ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ ... (เพียงพอที่พอเพียง)
ธีร์ วณิชนันทธาดา ... (เพียงพอที่พอเพียง)
กรรณาภรณ์ พวงทอง ... (เพียงพอที่พอเพียง)
สิริลภัส กองตระการ ... (เพียงพอที่พอเพียง)

ภาพนิ่งจากละคร

เรื่องย่อ ใต้ร่มพระบารมี

ตอน ครูของแผ่นดิน
เรื่องราวของครูศิลปะผู้ยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงพยายามดึงกลุ่มนักเรียนยากจนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข โดยตั้งวงหมอลำขึ้นเพื่อรวมกลุ่มลูกศิษย์ให้มาฝึกเล่นดนตรี อีกทั้งยังรับงานต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ มีรายได้แม้จะมีอุปสรรคจากกลุ่มอันธพาลที่หาว่าเขาไปขวางเส้นทางทำกิน และความหลงระเริงในชื่อเสียงของเด็กบางคน แต่เขาก็ยังตั้งมั่นในความดีจนผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ และนำพาให้ลูกศิษย์มีชีวิตที่ดีและตั้งมั่นในความดีเช่นเขาตลอดไป

ตอน ทางของพ่อ
เรื่องราวความขัดแย้งหลากหลายรูปแบบ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกลางหุบเขาและดูทีท่าว่าจะไม่มีทางประสาน แต่เมื่อหลวงพ่อผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนตกอยู่ในอันตรายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก ทุกคนจึงยอมลดทิฐิและหันมาร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถช่วยหลวงพ่อได้สำเร็จ หลังจากนั้นทุกคนเลยยอมเปิดใจและปรับความเข้าใจกันเพื่อให้หมู่บ้านแห่งนี้กลับมามีความสุขอีกครั้ง นำเสนอแนวพระราชดำริเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและความสามัคคี

ตอน คลื่นแห่งศรัทธา
เรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีอดีตอันเลวร้ายจนกลายเป็นคนกลัวทะเล เขามีปัญหากับพ่อ เพียงเพราะเขาไม่ยอมเป็นนักกีฬาเรือใบเพื่อสานฝันของพ่อที่ประสบอุบัติเหตุจนหมดโอกาสเป็นนักกีฬา จนกระทั่งเขาได้แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพการทรงเรือใบของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เขาจึงใช้ความเพียรในการฝึกหัดและแข่งเรือใบ แม้จะไม่สำเร็จในเป้าหมายที่วางไว้ แต่เขาก็สามารถเอาชนะความกลัวและปรับความเข้าใจกับพ่อได้ในที่สุด

ตอน เพลงแห่งแสงตะวัน
เรื่องราวชีวิตอันพลิกผันของนักดนตรีหนุ่มฝีมือเยี่ยมที่ประสบอุบัติเหตุที่มือจนไม่สามารถเล่นดนตรีได้อีก เขาท้อแท้และหมดหวัง ถึงขั้นจะจบชีวิตตัวเอง จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับนักดนตรีตาบอดที่รับจ้างเล่นดนตรีอย่างมีความสุข โดยมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมจิตใจ ทำให้เขาได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อีกอีกครั้ง

ตอน จงรักภักดี
เรื่องราวเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ ผ่านการเดินทางของ หนุ่มชาวอาข่าจากจังหวัดทางภาคเหนือสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมเพื่อนร่วมทางเก้าคนที่มีจุดหมายเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมาย ท่ามกลางข่าวลือถึงพระอาการประชวรหนักของพระองค์ ก่อเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้ร่วมทาง แต่เมื่อได้รับฟังคำแถลงการณ์ถึงการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ทุกคนต่างเศร้าโศกเสียใจและยุติการทะเลาะเบาะแว้งหันมาปรองดองกันโดยร่วมเดินทางมาถึงบริเวณพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายสักการะพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งตั้งปณิธานที่จะทำดี และเจริญรอยตามคำสอนของพระองค์ตลอดไป

ตอน อาทิตย์อับแสง
เรื่องราวของกลุ่มชาวเขาที่ต่อต้านแนวพระราชดำริที่ต้องการส่งเสริมให้เลิกปลูกฝิ่น และปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน แต่เหล่าชาวเขาไม่ยอมรับเพราะไม่แน่ใจว่าจะทำได้จริง กระทั่งนายพลที่สั่งให้พวกเขาปลูกฝิ่นเข้ามายึดหมู่บ้าน เพื่อเป็นที่มั่นในการปะทะกับตำรวจตระเวนชายแดน ทำให้พวกชาวเขาต้องหนีตาย แต่พวกเขากลับได้รับการดูแลและรักษาเป็นอย่างดีจากเหล่าแพทย์ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จนเมื่อเหตุการณ์สงบลง กลุ่มชาวเขาจึงหันมาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนตามแนวพระราชดำริ ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น พวกเขาจึงเล่าขานความดีของในหลวงรัชกาลที่๙ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบนานเท่านาน

ตอน จากฟากฟ้าสุราลัย
ละครเทิดพระเกียรติเพื่อรำลึกถึงพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ผ่านเรื่องราวของเด็กสามคนที่คิดด้วยใจซื่อบริสุทธิ์ว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเปรียบดั่งเทวดาที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ ทั้งสามจึงส่งจดหมายขอความช่วยเหลือด้วยความหวังเพียงน้อยนิด เพราะคิดว่าพวกตนเป็นเพียงประชาชนผู้ต่ำต้อย แต่ในที่สุด เทวดาของพวกเขาก็ประทานพรกลับมาทั้งทุนทรัพย์และกำลังใจ จนเด็กๆ มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งสามคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมบอกเล่าถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกร

ตอน แสงสุดท้าย
เรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ด้านศิลปะจึงเป็นความหวังของพ่อที่ตาบอด แต่ทว่าความสัมพันธ์ของพ่อลูกกลับพังทลาย เมื่อเขาเลือกคบเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มอันธพาลกระทั่งถึงวันที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต พร้อมกับที่เขาต้องสูญเสียพ่อ เขาจึงพูดเตือนสติจนกลุ่มนักเรียนอันธพาลยอมกล่าวปฏิญาณจะไม่ยกพวกตีกันอีกเพื่อถวายความจงรักภักดี ส่วนเขาตัดสินใจบวชและตั้งใจจะปั้นพระประธาน ในโบสถ์ซึ่งเป็นงานที่พ่อทิ้งไว้ให้สำเร็จ แฝงแง่คิดที่ว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นทำความดี

ตอน เพียงพอที่พอเพียง
นำเสนอหลักปรัชญาความพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เรื่องราวของคุณหนูร่ำรวย ผู้ใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ ไม่รู้จักคุณค่าของเงิน จนวันหนึ่งเมื่อธุรกิจของครอบครัวเกือบล้มละลาย เธอมืดแปดด้านจนเกือบเลือกทางเดินที่ผิดพลาด ยังดีที่เธอได้รับคำชี้แนะและการช่วยแก้ปัญหาของทันตแพทย์หนุ่มผู้มาจากครอบครัวสมถะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชจริยวัตรของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เธอจึงเรียนรู้ที่จะทำงานและอดออมเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้