ละคร อุทัยเทวี

ดู 4,547 ครั้ง / แชร์
ละครออกอากาศ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ช่องที่ออกอากาศ ช่อง Bright TV
เริ่มออกอากาศ 7 มกราคม 2560
เวลาออกอากาศ 07:00 - 08:00 น.
  
กำกับโดย กฤตธน การะเกตุ
ประพันธ์โดย วลงกรณ์ จับใจ
นำแสดงโดย
อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์ ... อุทัยเทวี
ชิตวัน อัครนพธนา ... เจ้าชายสุทธิราช
สาวิกา กาญจนมาศ ... สมุทรมาลา
ณัฐพล รัตนิพนธ์ ... คันธัพพะเทวดา
สุทธา ทวีศรีธนโชค ... ท้าวมหาสุทโท
สารดา เอ็งสิรภัส ... ศรีสมุทรเทวี
เกตน์ศิรณี บุญมา ... นางคันคาก
วลงกรณ์ จับใจ ... ท้าวการพ
นภัสสร คิ้วงาม ... พระนางกาวิน
ภาวัต จันทชาติ ... ท้าวกัญจาราช
อภิสรา รักชาติ ... พระนางสันตา
ธิดารัตน์ มากศรี ... เจ้าหญิงฉันทนา
รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช ... เจ้าชายเขมวัน
อนันต์ นิยมเดชา ... องครักษ์ธารา
รัฐ ริมธีรกุล ... กษมา
ชานน ชูศิลป์ ... อัคนี
ลกัสรดา วงศ์ษามณีศิริ ... ทิพย์วารีล
วสันต์ ไชยวรศิลป์ ... คุณท้าว
มุศิตรา เลี้ยงเจริญ ... นางกำนัล เกศแก้ว
ศิริขวัญ จันทร์ศิริ ... นางกำนัล กรเกล้า
กฤตธน การะเกตุ ... ตาโถถาด
ฑัคสินาภรฐ์ มหาสินานนท์ ... ยายกาวัล
พีรวัส คุณนุช ... ปาปะกังโห
เพชรา วงศ์เทวัญ ... ยาจโก
บุญรุ่ง เต๋งจงดี ... องค์อมรินทร์
ภาณุพงศ์ จิรัฐติพันธ์ ... พระยาครุฑ
พันธุ์ธัช บวรวิทยนพคุณ ... องครักษ์ไตรทศ
กฤษดา เพียรไธสง ... องครักษ์จักรา
เดชาพัชร ธนาธาดาวงศ์ ... องครักษ์นที
อดิศร พลายแก้ว ... พญานาค

ภาพนิ่งจากละคร

เรื่องย่อ อุทัยเทวี

ณ เมืองบาดาล ธิดาพญานาคหนีมาเที่ยวเมืองมนุษย์และพบรักกับรุกขเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ริมสระน้ำ ธิดาพญานาคตั้งครรภ์รอจนคลอดเป็นไข่ฟองหนึ่ง จึงใช้สไบห่อไข่และพ่นพิษคุ้มครองไว้ก่อนแล้วลงกลับไปเมืองบาดาล บังเอิญมีนางคางคกผ่านมาเห็น จึงกินไข่และตายด้วยพิษพญานาค พอดีกับไข่ฟักเป็นเด็กหญิงซึ่งคิดว่านางคางคกเป็นแม่ของตน จึงอาศัยอยู่ในซากคางคกเน่าๆ ตายายสองผัวเมียมาตกปลาพายเรือผ่านมาเห็นเข้าก็ช่วยเลี้ยงดูจนโต ตั้งชื่อให้ว่าอุทัยเทวี (อมลวรรณ ศิริกิตติรัตน์)

อุทัยเทวีได้แต่งงานกับเจ้าชายสุทธิราช (ชิตวัน อัครนพธนา) ซึ่งก่อนแต่ง ตากับยาก็ได้มีข้อกำหนดว่าต้องสร้างสะพานทองตั้งแต่วังจนถึงบ้านตายยาย แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี อุทัยเทวีจึงเป็นสะใภ้แห่งเมืองหลวง มารดาของเจ้าชายไม่ค่อยชอบอุทัยเทวีนัก จึงหาทางให้ลูกของตนเป็นของคนอื่นไป ซึ่งนั่นคือเจ้าชายต้องไปแต่งงานกับเจ้าหญิงฉันทนา (ธิดารัตน์ มากศรี) ซึ่งอุทัยเทวีก็ตามไปด้วยตามสัญญา

เจ้าหญิงฉันทนาคิดกำจัดอุทัยเทวีโดยฆ่านางอุทัยเทวี แต่พ่อของอุทัยเทวีช่วยไว้ จึงบอกว่าให้รอแก้แค้นนางฉันทนาอยู่นอกวัง ต่อมาไม่นานนางฉันทนากลุ้มใจเรื่องผีนางอุทัยเทวีจะมาหลอกหัวจึงหงอก ผมที่เคยดำกลับขาวไปทุกเส้น จึงเอาผ้าพันศีรษะไว้ตลอดเวลา ต่อมานางอุทัยเทวีแปลงกายเป็นแม่ค้าขายขนมแก่ๆ ผ่านมา ซึ่งผมดำยาวสลวยผิดกับนางฉันทนา นางฉันทนาเห็นเข้าจึงคิดว่ายายแก่คนนี้ก็มีเคล็ดลับในการบำรุงรักษาผมอย่างแน่นอน จึงให้ยายแก่เข้าไปในวัง และให้รักษาผมของตนเองให้

นางอุทัยเทวีจะรักษาให้แต่มีข้อแม้ ต้องยอมให้ทำทุกอย่างห้ามถามอะไรทั้งสิ้น นางฉันทนาตกลงแล้วนอนลง นางอุทัยเทวีจึงอามีดโกนโกนผมนางฉันทนาออกจนหมด แล้วกรีดศีรษะนางฉันทนาเอาหม้อปลาร้าครอบหัวนางฉันทนาไว้ และสั่งห้ามเอาหม้อออกก่อนวันที่ 7 แต่ไม่ถึงคืนนางฉันทนาทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจตาย เจ้าชายสิทธิราชรู้ดังนั้นจึงกลับไปเมืองของตน ซึ่งก็ยังเห็นอุทัยเทวีอยู่ที่เมืองอยู่ก็ทรงโล่งใจ อุทัยเทวีได้ครองรักกับเจ้าชายอย่างมีความสุขตราบนานเท่านาน