ละคร ศรีอโยธยา

ดู 6,992 ครั้ง / แชร์
ละครออกอากาศ วันจันทร์ วันอังคาร
ช่องที่ออกอากาศ ละครช่อง True4U
เริ่มออกอากาศ 5 ธันวาคม 2560
เวลาออกอากาศ 20:30 - 22:00 น.
  
กำกับโดย หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
นำแสดงโดย
ม.ล.สราลี กิติยากร ... กรมหลวงอภัยนุชิต / พระพันวัสสาใหญ่
สินจัย เปล่งพานิช ... กรมหลวงพิพิธมนตรี / พระพันวัสสาน้อย
วรนุช ภิรมย์ภักดี ... เจ้าฟ้าสังวาล
พิมดาว พานิชสมัย ... เจ้าฟ้ารุจจาเทวี
ศรราม เทพพิทักษ์ ... สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ปกรณ์ ลัม ... เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศ
อนันดา เอเวอริงแฮม ... พระพิมานสถานมงคล
ธีรภัทร์ สัจจกุล ... สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
นพชัย ชัยนาม ... สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ
เขมนิจ จามิกรณ์ ... บุษบา
รัดเกล้า อามระดิษ ... กรมหมื่นพิมลภักดี
จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร ... เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร
ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ ... พระยาพิชัยชาญฤทธิ์
สรวิศ บุญมาก ... กรมหมื่นเสพภักดี
รฐา โพธิ์งาม ... เจ้าจอมราตรี
เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล ... สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร
ปิยะ เศวตพิกุล ... พระกำนัลนารีสังข์
ทิน โชคกมลกิจ ... พระเจ้าอลองพญา
อาณัตพล ศิริชุมแสง ... หลวงไกร
วิวิศน์ บวรกีรติขจร ... กรมหมื่นสุนทรเทพ
อภิสร สุขวัฒนาศัย ... กรมหมื่นเทพพิพิธ
ชินมิษ บุนนาค ... คุณบุนนาค
ภัทรพงศ์ เวศกามี ... กรมหมื่นจิตรสุนทร
นิภาภรณ์ ฐิติธนการ ... เจ้าจอมแข

ภาพนิ่งจากละคร

เรื่องย่อ ศรีอโยธยา

เป็นการจำลองภาพอดีตของราชอาณาจักรศรีอยุธยาตอนปลาย นับตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฐ (พ.ศ.2223 - 2275) อันเป็นยุคสมัย ที่ถือกันว่าเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยา เจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดในระยะหลัง ทั้งทางด้านศิลปะวัฒนะธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรม การศาสนา ฯลฯ เนื่องจากปราศจากภาวะสงครามภายนอกประเทศนานนับกว่า 100 ปี นับเป็นยุคสมัยที่เป็นแบบอย่างของราชประเพณีในราชสำนักรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เรื่องราวดำเนินผ่านยุคปัจจุบันจากมุมมองของตัวละคร 4 คน คือ ดร.พิมาน ขัติยมงคล (อนันดา เอเวอริงแฮม) อาจารย์สอนวิชาโบราณคดี วายุ เกรียงไกรฤทธิ์ (จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร) เป็นดารานักร้อง รองศาสตราจารย์ ม.ล.พวงแก้ว อุทัยวงษ์ (รัดเกล้า อามระดิษ) อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ และ ดร.อาคม พงษ์อยุธย์ (อาณัตพล ศิริชุมแสง) นักโบราณคดี ซึ่งชะตากรรมได้นำพาทั้ง 4 มีชีวิตเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ลึกลับอันน่าพิศวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนต้องค้นหาข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์และค้นพบความจริงในอดีตชาติของตนเอง