ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี

8.39 คะแนนสยามโซน เต็ม 10 (112 โหวต) ร่วมโหวต
 • ชื่ออังกฤษKing Naresuan 3
 • ปีที่เปิดตัว2554
 • เข้าฉายในไทย31 มีนาคม 2554
 • นำแสดงพ.ท. วันชนะ สวัสดี, พ.ท. วินธัย สุวารี, นพชัย ชัยนาม
 • การประกาศเอกราชที่เมืองแครงและสังหาร สุระกำมา เหนือยุทธภูมิฝั่งแม่น้ำสะโตงของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ท. วันชนะ สวัสดี) ในปีพุทธศักราช 2127 สร้างความตระหนกแก่ พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) องค์ราชันหงสาวดีพระองค์ใหม่ ด้วยเกรงว่าการแข็งข้อของอยุธยาครั้งนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้าประเทศราชที่ขึ้นกับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม

  ด้าน พระมหาอุปราชา (นภัสกร มิตรเอม) ผู้ที่คิดวางแผนลอบปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวร จนเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศเอกราช ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี และเสด็จกลับคืน อโยธยา พร้อมกับประกาศทำศึกใหญ่กับหงสาวดี พระมหาอุปราชาก็เกิดความชะล่าใจ ปล่อยปละละเลยงานบ้านเมือง จัดแต่งานรื่นเริงด้วยคิดว่ากำลังพลของอโยธยามีน้อยกว่า เมื่อความทราบถึง พระเจ้านันทบุเรงที่ติดพันศึกอยู่กับอังวะ จึงทำให้ต้องรีบกลับมาที่หงสาวดี พร้อมกับออกอุบายศึกโดยส่งให้ทัพ พระยาพะสิม (ครรชิต ขวัญประชา) และพระเจ้าเชียงใหม่ นรธาเมงสอ (ชลิต เฟื่องอารมย์) มารวมตัวเพื่อเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา โดยทัพพระยาพะสิมยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เลยล่วงเข้ามาถึงแดนสุพรรณบุรี ส่วนพระเจ้าเชียงใหม่มาจากทางเหนือ บุกลงมาตั้งค่ายถึง บ้านสระเกศ แขวงเมืองอ่างทอง

  กิตติศัพท์การชนะศึกหลายครั้งของสมเด็จพระนเรศระบือไกล เจ้ากรุงละแวก (เศรษฐา ศิระฉายา) จึงลอบส่งจารชนชาวจีนนามว่า พระยาจีนจันตุ (ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร) มาสืบความที่กรุงศรีอยุธยา แต่ถูกจับพิรุธได้จนต้องลอบตีสำเภาหนีกลับ สมเด็จพระนเรศทรงนำทัพเรือออกตามจนเกิดยุทธนาวี เจ้ากรุงละแวกจึงเปลี่ยนพระทัยหันมาสานไมตรีกับอยุธยา และส่ง พระศรีสุพรรณราชาธิราช (ดิลก ทองวัฒนา) ผู้อนุชามาช่วยอยุธยาทำศึกหงสา แต่พระศรีสุพรรณหาใคร่พอใจผูกมิตรด้วยไม่

  สำหรับการรับศึกหงสาวดีนั้น เพราะกำลังรบข้างอยุธยาเป็นรอง สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้เทครัวหัวเมืองเหนืออันเป็นแคว้นสุโขทัยเดิมลงมารวมกับครัวที่อยุธยา แต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองพิชัยและสวรรคโลกแข็งเมือง ไม่เทครัวลงมาสมทบ จึงทรงยึดเมืองแล้วลงทัณฑ์มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง แล้วทรงปรับยุทธศาสตร์ โดยทรงจัดทัพออกรับศึกพระยาพะสิมที่เมืองสุพรรณบุรีก่อน แล้วจึงเทกำลังเข้าตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่ภายหลัง การทั้งหมดต้องทำแข่งกับเวลา หากพลาดท่าแม้เพียงก้าวเดียว อยุธยาก็ไม่พ้นพินาศ

  ภายใต้บรรยากาศของการสู้รบ ในพระนครเกิดไฟรักโชติขึ้นท่ามกลางไฟสงคราม เมื่อธิดาเจ้าเมืองคัง เลอขิ่น (อินทิรา เจริญปุระ) จำต้องตัดความสัมพันธ์กับ พระราชมนู (นพชัย ชัยนาม) คนรักใหม่ทหารเสือพระนเรศ หลังจากได้พบกับ เสือหาญฟ้า (ดอม เหตระกูล) คนรักเก่าที่รอดชีวิตมาจากศึกเมืองคัง เพื่อรักษาคำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่ให้ต่อกันไว้ แต่ทั้ง เลอขิ่น และ พระราชมนู ก็ยังตัดใจต่อกันไม่ได้ ในขณะเดียวกัน รัตนาวดี (อคัมย์สิริ สุวรรณศุข) ธิดาผู้ทรงเสน่ห์ของ เจ้าจอมมารดาสาย (วิชุดา มงคลเขตต์) ก็เกิดความประทับใจในตัวพระราชมนู ก่อเกิดเป็นปมรักซ้อนปมรบ

  ทางฝ่ายหงสาวดี พระเจ้านันทบุเรงก็ทรงมีใจพิศวาส พระสุพรรณกัลยา (เกรซ มหาดำรงค์กุล) พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์ประกัน ในขณะนั้นพระสุพรรณกัลยามีพระราชโอรสด้วยพระเจ้าบุเรงนองแล้ว แต่ก็ทรงถูกพระเจ้านันทบุเรงข่มขู่บีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างการยอมพลีกายถวายตัวเป็นบาทบริจาริกา หรือยอมจบชีวิตด้วยการถูกย่างสดตามโทษานุโทษของพระอนุชา

  ส่วนทางพระเจ้าหงสาวดี เมื่อทรงเสร็จศึกอังวะก็เตรียมการเปิดศึกกับอยุธยา ทรงระดมไพร่พลแต่งเป็นทัพกษัตริย์ เฉพาะไพร่ราบมีกำลังรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 240,000 คน ทัพนี้หมายบดขยี้อยุธยาเป็นผุยผง หากทัพพระยาพะสิมและทัพพระเจ้าเชียงใหม่ตีกรุงไม่สำเร็จ ต้องอาศัยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนเรศวรเท่านั้น อยุธยาจึงจะรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ได้

 • กำกับโดย หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
 • เขียนโดย ,
 • นำแสดงโดย
  • พ.ท. วันชนะ สวัสดี ... สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พ.ท. วินธัย สุวารี ... สมเด็จพระเอกาทศรถ
  • นพชัย ชัยนาม ... ออกพระราชมนู
  • ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง ... ออกพระชัยบุรี
  • พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
  • สรพงษ์ ชาตรี ... พระมหาเถรคันฉ่อง
  • ฉัตรชัย เปล่งพานิช ... สมเด็จพระมหาธรรมราชา
  • จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ ... พระเจ้านันทบุเรง
  • นภัสกร มิตรเอม ... พระมหาอุปราชา
  • ชลัฏ ณ สงขลา ... มังจาปะโร
  • สมชาติ ประชาไทย ... ลักไวทำมู
  • ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ... มณีจันทร์
  • อินทิรา เจริญปุระ ... เลอขิ่น
  • เกรซ มหาดำรงค์กุล ... พระสุพรรณกัลยา
  • อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ... รัตนาวดี
  • ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ... อังกาบ
  • วิชุดา มงคลเขตต์ ... เจ้าจอมมารดาสาย
  • เกศริน เอกธวัชกุล ... มูเตอ
  • พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ ... ท้าวโสภา
  • ดอม เหตระกูล ... เสือหาญฟ้า
  • พันธกฤต เทียมเศวต ... เสือหยก
  • เขมชาติ โรจนะหัสดิน ... นันทกะยอสู
  • พ.ต.ต. จตุรวิทย์ คชน่วม ... ไชยกะยอสู
  • ดิลก ทองวัฒนา ... พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช
  • เฉลิมชัย มหากิจศิริ ... พระยาพะเยา
  • ครรชิต ขวัญประชา ... พระยาพะสิม
  • ชลิต เฟื่องอารมย์ ... นรธาเมงสอ
  • เศรษฐา ศิระฉายา ... พญาละแวก
  • ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร ... พระยาจีนจันตุ
  • วรุฒ วรธรรม ... สีหตู
  • ฐากูร การทิพย์ ... ขุนรามเดชะ
  • ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ ... ไอ้ขาม
  • รอง เค้ามูลคดี ... ล่ามจีน
  • ถนอม นวลอนันต์ ... ครูบาเฒ่า
  • จันทนา สิริผล ... จ่าศรีพรม
  • ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล ... พลับพลึง
  • ค่อม ชวนชื่น ... ชาวบ้าน
  • จเร เชิญยิ้ม ... ชาวบ้าน
  • แป๋ว ทรงแสง ... ชาวบ้าน
 • ประเภท Drama / War / History
 • ความยาว 150 นาที
 • เรตไทย
 • สร้างโดย Thailand
 • จำหน่ายโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
เกร็ดจาก ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี
- ในขณะที่ม้าทั่วไปรับคำสั่งด้วยระบบขา แต่ม้าชื่อ วิสกี้ ที่ ดอม เหตระกูล ผู้รับบท เสือหาญฟ้า ใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ กลับรับคำสั่งด้วยระบบเสียง มันเป็นม้าเพศผู้ตัวใหญ่ที่มีนิสัยแปลกๆ เช่น ชอบกินแล้วหลับ ไม่ชอบลุยน้ำ กลัวช้างม้าตัวอื่นๆ บางครั้งเมื่อสั่งหยุดกล้อง วิสกี้ ก็หยุดวิ่งกะทันหัน ทำให้คนอื่นที่ขี่ม้าตามกันมาเดือดร้อนกันเล็กน้อย

advertisement

วันนี้ในอดีต

 • ผู้หญิง 5 บาป 2ผู้หญิง 5 บาป 2เข้าฉายปี 2010 แสดง ศรุตา เรืองวิริยะ, รุ่งระวี บริจินดากุล, พัชชุดาญ์ พันธพิพัฒน์
 • The Day After TomorrowThe Day After Tomorrowเข้าฉายปี 2004 แสดง Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum
 • Fanfan la tulipeFanfan la tulipeเข้าฉายปี 2004 แสดง Vincent Perez, Penelope Cruz, Didier Bourdon

เกร็ดภาพยนตร์

 • Woochi - ผู้สร้างได้แรงบันดาลใจมาจาก The Life of Jeon Woochi วรรณกรรมเกี่ยวกับขุนนางผู้ใช้อาคมช่วยเหลือราษฎรจากขุนนางที่เห็นแก่ตัว คล้ายกับนิยายเรื่อง The Life of Hong Gil-Dong แต่บุคลิกของตัวละครหลักในเรื่องนี้แตกต่างจากวีรบุรุษทั่วไป เพราะเป็นคนอารมณ์ร้อน มักแอบแกล้งคนที่ดูถูกเขา และชอบใช้เวทมนตร์พร่ำเพรื่อ ผู้กำกับ ชอยดองฮุน นำเรื่องราวจากสมัยโบราณนี้มาดัดแปลงใหม่ให้มีฉากเป็นยุคปัจจุบัน อ่านต่อ»
 • Piranha - เป็นการนำภาพยนตร์ Piranha (1978) ที่กำกับโดย โจ ดันเต มาสร้างใหม่ในรูปแบบ 3 มิติเป็นครั้งแรก ฉบับดั้งเดิมนั้นพัฒนามาจากสูตรสำเร็จของ Jaws (1975) ที่กำกับโดย สตีเวน สปีลเบิร์ก และมีภาคต่อ Piranha Part Two: The Spawning (1981) ที่กำกับโดย เจมส์ คาเมรอน และภาคทำซ้ำเพื่อฉายทางโทรทัศน์ ส่วนในฉบับ 3 มิตินี้ ผู้กำกับ อเล็กซานเดอร์ อจา ตั้งใจสร้างจุดขายด้วยการเพิ่มฉากนองเลือด ฉากผาดโผน และฉากโป๊เปลือยให้มากและรุนแรงขึ้น อ่านต่อ»

เปิดกรุภาพยนตร์

ปิดกรุงเทพล่าอำมหิต ปิดกรุงเทพล่าอำมหิต ตำรวจนักสืบ ปีเตอร์ (สหจักร บุญธนกิจ) พบศพ แองเจิล ลูกสาวของ จอห์นนี (ดัสติน เหงียน) เพื่อนเก่าที่เคยเป็นทหารด้วยกันลอย...อ่านต่อ»