ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี

8.39 คะแนนสยามโซน เต็ม 10 (112 โหวต) ร่วมโหวต
 • ชื่ออังกฤษKing Naresuan 3
 • ปีที่เปิดตัว2554
 • เข้าฉายในไทย31 มีนาคม 2554
 • นำแสดงพ.ท. วันชนะ สวัสดี, พ.ท. วินธัย สุวารี, นพชัย ชัยนาม
 • การประกาศเอกราชที่เมืองแครงและสังหาร สุระกำมา เหนือยุทธภูมิฝั่งแม่น้ำสะโตงของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ท. วันชนะ สวัสดี) ในปีพุทธศักราช 2127 สร้างความตระหนกแก่ พระเจ้านันทบุเรง (จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์) องค์ราชันหงสาวดีพระองค์ใหม่ ด้วยเกรงว่าการแข็งข้อของอยุธยาครั้งนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้เหล่าเจ้าประเทศราชที่ขึ้นกับหงสาวดีอาศัยลอกเลียนตั้งตัวกระด้างกระเดื่องตาม

  ด้าน พระมหาอุปราชา (นภัสกร มิตรเอม) ผู้ที่คิดวางแผนลอบปลงพระชนม์สมเด็จพระนเรศวร จนเป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรประกาศเอกราช ตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี และเสด็จกลับคืน อโยธยา พร้อมกับประกาศทำศึกใหญ่กับหงสาวดี พระมหาอุปราชาก็เกิดความชะล่าใจ ปล่อยปละละเลยงานบ้านเมือง จัดแต่งานรื่นเริงด้วยคิดว่ากำลังพลของอโยธยามีน้อยกว่า เมื่อความทราบถึง พระเจ้านันทบุเรงที่ติดพันศึกอยู่กับอังวะ จึงทำให้ต้องรีบกลับมาที่หงสาวดี พร้อมกับออกอุบายศึกโดยส่งให้ทัพ พระยาพะสิม (ครรชิต ขวัญประชา) และพระเจ้าเชียงใหม่ นรธาเมงสอ (ชลิต เฟื่องอารมย์) มารวมตัวเพื่อเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยา โดยทัพพระยาพะสิมยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ เลยล่วงเข้ามาถึงแดนสุพรรณบุรี ส่วนพระเจ้าเชียงใหม่มาจากทางเหนือ บุกลงมาตั้งค่ายถึง บ้านสระเกศ แขวงเมืองอ่างทอง

  กิตติศัพท์การชนะศึกหลายครั้งของสมเด็จพระนเรศระบือไกล เจ้ากรุงละแวก (เศรษฐา ศิระฉายา) จึงลอบส่งจารชนชาวจีนนามว่า พระยาจีนจันตุ (ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร) มาสืบความที่กรุงศรีอยุธยา แต่ถูกจับพิรุธได้จนต้องลอบตีสำเภาหนีกลับ สมเด็จพระนเรศทรงนำทัพเรือออกตามจนเกิดยุทธนาวี เจ้ากรุงละแวกจึงเปลี่ยนพระทัยหันมาสานไมตรีกับอยุธยา และส่ง พระศรีสุพรรณราชาธิราช (ดิลก ทองวัฒนา) ผู้อนุชามาช่วยอยุธยาทำศึกหงสา แต่พระศรีสุพรรณหาใคร่พอใจผูกมิตรด้วยไม่

  สำหรับการรับศึกหงสาวดีนั้น เพราะกำลังรบข้างอยุธยาเป็นรอง สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้เทครัวหัวเมืองเหนืออันเป็นแคว้นสุโขทัยเดิมลงมารวมกับครัวที่อยุธยา แต่ปรากฏว่าเจ้าเมืองพิชัยและสวรรคโลกแข็งเมือง ไม่เทครัวลงมาสมทบ จึงทรงยึดเมืองแล้วลงทัณฑ์มิให้เป็นเยี่ยงอย่าง แล้วทรงปรับยุทธศาสตร์ โดยทรงจัดทัพออกรับศึกพระยาพะสิมที่เมืองสุพรรณบุรีก่อน แล้วจึงเทกำลังเข้าตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่ภายหลัง การทั้งหมดต้องทำแข่งกับเวลา หากพลาดท่าแม้เพียงก้าวเดียว อยุธยาก็ไม่พ้นพินาศ

  ภายใต้บรรยากาศของการสู้รบ ในพระนครเกิดไฟรักโชติขึ้นท่ามกลางไฟสงคราม เมื่อธิดาเจ้าเมืองคัง เลอขิ่น (อินทิรา เจริญปุระ) จำต้องตัดความสัมพันธ์กับ พระราชมนู (นพชัย ชัยนาม) คนรักใหม่ทหารเสือพระนเรศ หลังจากได้พบกับ เสือหาญฟ้า (ดอม เหตระกูล) คนรักเก่าที่รอดชีวิตมาจากศึกเมืองคัง เพื่อรักษาคำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่ให้ต่อกันไว้ แต่ทั้ง เลอขิ่น และ พระราชมนู ก็ยังตัดใจต่อกันไม่ได้ ในขณะเดียวกัน รัตนาวดี (อคัมย์สิริ สุวรรณศุข) ธิดาผู้ทรงเสน่ห์ของ เจ้าจอมมารดาสาย (วิชุดา มงคลเขตต์) ก็เกิดความประทับใจในตัวพระราชมนู ก่อเกิดเป็นปมรักซ้อนปมรบ

  ทางฝ่ายหงสาวดี พระเจ้านันทบุเรงก็ทรงมีใจพิศวาส พระสุพรรณกัลยา (เกรซ มหาดำรงค์กุล) พระพี่นางในสมเด็จพระนเรศ ซึ่งมีสถานะเป็นองค์ประกัน ในขณะนั้นพระสุพรรณกัลยามีพระราชโอรสด้วยพระเจ้าบุเรงนองแล้ว แต่ก็ทรงถูกพระเจ้านันทบุเรงข่มขู่บีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างการยอมพลีกายถวายตัวเป็นบาทบริจาริกา หรือยอมจบชีวิตด้วยการถูกย่างสดตามโทษานุโทษของพระอนุชา

  ส่วนทางพระเจ้าหงสาวดี เมื่อทรงเสร็จศึกอังวะก็เตรียมการเปิดศึกกับอยุธยา ทรงระดมไพร่พลแต่งเป็นทัพกษัตริย์ เฉพาะไพร่ราบมีกำลังรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 240,000 คน ทัพนี้หมายบดขยี้อยุธยาเป็นผุยผง หากทัพพระยาพะสิมและทัพพระเจ้าเชียงใหม่ตีกรุงไม่สำเร็จ ต้องอาศัยพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนเรศวรเท่านั้น อยุธยาจึงจะรอดพ้นวิกฤติครั้งนี้ได้

 • กำกับโดย หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
 • เขียนโดย ,
 • นำแสดงโดย
  • พ.ท. วันชนะ สวัสดี ... สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • พ.ท. วินธัย สุวารี ... สมเด็จพระเอกาทศรถ
  • นพชัย ชัยนาม ... ออกพระราชมนู
  • ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง ... ออกพระชัยบุรี
  • พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
  • สรพงษ์ ชาตรี ... พระมหาเถรคันฉ่อง
  • ฉัตรชัย เปล่งพานิช ... สมเด็จพระมหาธรรมราชา
  • จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์ ... พระเจ้านันทบุเรง
  • นภัสกร มิตรเอม ... พระมหาอุปราชา
  • ชลัฏ ณ สงขลา ... มังจาปะโร
  • สมชาติ ประชาไทย ... ลักไวทำมู
  • ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ ... มณีจันทร์
  • อินทิรา เจริญปุระ ... เลอขิ่น
  • เกรซ มหาดำรงค์กุล ... พระสุพรรณกัลยา
  • อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ... รัตนาวดี
  • ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ... อังกาบ
  • วิชุดา มงคลเขตต์ ... เจ้าจอมมารดาสาย
  • เกศริน เอกธวัชกุล ... มูเตอ
  • พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ ... ท้าวโสภา
  • ดอม เหตระกูล ... เสือหาญฟ้า
  • พันธกฤต เทียมเศวต ... เสือหยก
  • เขมชาติ โรจนะหัสดิน ... นันทกะยอสู
  • พ.ต.ต. จตุรวิทย์ คชน่วม ... ไชยกะยอสู
  • ดิลก ทองวัฒนา ... พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช
  • เฉลิมชัย มหากิจศิริ ... พระยาพะเยา
  • ครรชิต ขวัญประชา ... พระยาพะสิม
  • ชลิต เฟื่องอารมย์ ... นรธาเมงสอ
  • เศรษฐา ศิระฉายา ... พญาละแวก
  • ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร ... พระยาจีนจันตุ
  • วรุฒ วรธรรม ... สีหตู
  • ฐากูร การทิพย์ ... ขุนรามเดชะ
  • ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ ... ไอ้ขาม
  • รอง เค้ามูลคดี ... ล่ามจีน
  • ถนอม นวลอนันต์ ... ครูบาเฒ่า
  • จันทนา สิริผล ... จ่าศรีพรม
  • ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล ... พลับพลึง
  • ค่อม ชวนชื่น ... ชาวบ้าน
  • จเร เชิญยิ้ม ... ชาวบ้าน
  • แป๋ว ทรงแสง ... ชาวบ้าน
 • ประเภท Drama / War / History
 • ความยาว 150 นาที
 • เรตไทย
 • สร้างโดย Thailand
 • จำหน่ายโดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
เกร็ดจาก ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 ยุทธนาวี
- ถ่ายทำภาค 3-4 ต่อเนื่องกันในช่วงปี 2005-2011

advertisement

วันนี้ในอดีต

 • ทวิภพทวิภพเข้าฉายปี 2004 แสดง ฟลอเรนซ์ วนิดา เฟเวอร์, รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง, พิเศก อินทรครรชิต
 • The Lord of the Rings: The Return of the KingThe Lord of the Rings: The Return of the Kingเข้าฉายปี 2004 แสดง Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen
 • Big FishBig Fishเข้าฉายปี 2004 แสดง Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup

เกร็ดภาพยนตร์

 • The Lunchbox - ผู้กำกับได้แรงบันดาลใจสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ มาจากอาชีพส่งข้าวกล่องในประเทศอินเดีย อ่านต่อ»
 • Noah - ผู้กำกับ ดาร์เรน อโรนอฟสกี กล่าวว่า สัตว์ที่เห็นในภาพยนตร์เป็นสัตว์ที่ออกแบบดัดแปลงมาจากสัตว์จริงๆ และไม่มีการใช้สัตว์จริงๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ อ่านต่อ»

เปิดกรุภาพยนตร์

My Hero Academia The Movie Heroes Rising My Hero Academia The Movie Heroes Rising เมื่อเหล่านักเรียนชั้นปี 1 ห้อง เอ ได้เดินทางไปเกาะทางตอนใต้ เพื่อเข้ารับการฝึกฝนในโครงการฮีโรรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อหน้า...อ่านต่อ»