1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง Breaking up Somebodys Home - Bette Midler

เนื้อเพลง Breaking up Somebodys Home

I got a funny feelin' that all of you girls
had better hold on to your man.
'Cause I feel, I says I feel,
I feeeeel like breaking up somebody's home.

See, lying here all alone
on a rainy night like this.
Starvin' for some lovin'.
Oh-oh, what I would give,
what I would give for just one kiss.
Every rain drop I hear
against my window pane.
And it's beatin' through
so loud and clear.
Words, words that speak your name.

See I, I got no where to turn
now that you have gone,
and I feel like
breaking up somebody's home.

I know it's useless
hangin' on when you belong to someone else.
But I can't shake the feelin'.
Oh, after all, I didn't make this bed.
I got nowhere to turn
na, na, na, now, na, now, now that you have gone.

I saw the boy last night
and I believe I caught a chill.
Well, I could, I could not control the vibration,
and my heart, my heart,
my heart justa would not stand still.
I got nowhere to turn
a now, now, now, now that you have gone,
and I feel like
breaking up somebody's home.
Got nowhere, a nowhere to run
and I'm so damn tired of being all alone,
and I feel like
breaking up somebody's home.

I know it's useless
hangin' on when you, you, you, ya,
you belong to someone else.
But I, la, la, la, can't shake the feeling,
oh, after all, I didn't want it this way.
I swear I did not want it this way.
But I got nowhere, a no where to run,
and I'm so g-ddamned tired of being alone,
and I feel like breaking up somebody's home.
Got nowhere, a nowhere to run,
and I'm so g-ddamned tired of being alone,
and I, I feel like, feel like,
breaking up some mutha's home.
One more time.
I, I got nowhere to turn,
a nowhere to, nowhere to, nowhere to turn,
and I feel like, I feel like,
breaking, breaking up somebosy's home.
I gotta break up somebody's home.

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Breaking up Somebodys Home ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Breaking up Somebodys Home หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Breaking up Somebodys Home เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ