1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Bette Midler

เนื้อเพลง In The Cool, Cool, Cool of The Evening - Bette Midler

เนื้อเพลง In The Cool, Cool, Cool of The Evening

Sue wants a barbeque.
Sam wants to boil a ham.
Grace votes for builabaise stew.
Jake wants a weenie bake,
stake and a layer cake.
He'll get a tummy ache, too.
We'll rent a tent or teepee.
Let the town cryer cry.
And if it's RSVP,
this is what I'll reply:

In the cool, cool, cool of the evenin',
tell 'em I'll be there.
In the cool, cool, cool of the evenin',
better save a chair.
When the party's gettin' a glow on,
singin' fills the air.
In the shank of the night,
when the doins' are right,
well you can tell 'em I'll be there.

"Oui," said the bumblebee,
"Let's have jubilee."
"When?" said the prairie hen, "Soon?"
"Sure," said the dinosaur.
"Where?" said the grisly bear.
"Under the light of the moon."
"How 'bout your brother, jackass?"
everyone gaily cried.
"You comin' to the fracas?"
"Offer respects," he sighed.

In the coooool of the evenin',
tell 'em I'll be there.
In the coooool of the evenin',
better save a chair.
When the party's gettin' a glow on,
singin' fills the air.
If I ain't in a clique,
and there's something to pick,
well you can tell 'em I'll be there.
If I can crawl out of bed
and slap a hat on my head,
well you can tell 'em I'll be there.
If there's room for one more,
and you need me, why sure,
tell 'em, tell 'em I'll be there.

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง In The Cool, Cool, Cool of The Evening ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง In The Cool, Cool, Cool of The Evening หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง In The Cool, Cool, Cool of The Evening เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ