เนื้อเพลง The Ballad of Billy the Kid - Billy Joel

ดู 4,494 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Billy Joel | เพิ่มเมื่อ 17 เมษายน 2545

เนื้อเพลง The Ballad of Billy the Kid

From a town known as Wheeling, West Virginia
Rode a boy with a six-gun in his hand
And his daring life of crime
Made him a legend in his time
East and west of the Rio Grande

Well, he started with a bank in Colorado
In the pocket of his vest, a Colt he hid
And his age and his size
Took the teller by surprise
And the word spread of Billy the Kid

Well, he never traveled heavy
Yes, he always rode alone
And he soon put many older guns to shame
And he never had a sweetheart
And he never had a home
But the cowboy and the rancher knew his name

Well, he robbed his way from Utah to Oklahoma
And the law just could not seem to track him down
And it served his legend well
For the folks, they'd love to tell
'Bout when Billy the Kid came to town

Well, one cold day a posse captured Billy
And the judge said, "String 'im up for what he did!"
And the cowboys and their kin
Like the sea came pourin' in
To watch the hangin' of Billy the Kid

Well, he never traveled heavy
Yes, he always rode alone
And he soon put many older guns to shame
And he never had a sweetheart
But he finally found a home
Underneath the boothill grave that bears his name

From a town known as Oyster Bay, Long Island
Rode a boy with a six-pack in his hand
And his daring life of crime
Made him a legend in his time
East and west of the Rio Grande

เนื้อเพลง Billy Joel ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Ballad of Billy the Kid ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Ballad of Billy the Kid หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Ballad of Billy the Kid เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ