เนื้อเพลง Ain't Worried Bout Sh*t - Lil Wayne

ดู 1,792 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง Ain't Worried Bout Sh*t

[Lil' Wayne]
Ha.. I'm.. so cool

[Baby]
Yeah n*gga, stand one, blow one n*gga

[LW]
Bird.. man

[B]
I promise you, we gon' give 'em what they want 'til they come get us n*gga

[LW]
Bird.. man, J-R, ya know

[B]
You feel me?
When gon' chase it 'til we can't chase it no more
So y'all might as well eat this food n*gga
And it got to be the best of the best
One, come one shorty, get with me n*gga

[Lil' Wayne]
See I, ride when I gotta, grind cuz I gotta
Milk this game 'til it's sour
Why I gotta do the backstreets when it's hotter
Even though the boy smooth sellin' like Prada, speak up
The tool yellin' like, holla, y'heard me?
Got the fools bailin' like Jackie, Kersee
You try join him, I can help you with that
I'm important in rap but I'm special with gats
You know the young god bless you in fact, like you sneezed or somethin'
Even with a stack of money in they hand, they ain't squeezin' nothin'
I'm Weezy f*ck it
Leave a motherf*cker wheezin' when I asthma pump him, yeah
And I don't ask for nothin' boy, I only ask them buggy boy
And as for money, watch the young god turn cash to money
Cuz that's him

[Chorus 2x: Lil' Wayne]
Yea, and we ain't stressin' 'bout sh*t
We grindin' like a mo'f*cker tryin' stay rich
The cops on my trail so my track I switch
See n*ggaz with money shouldn't act like this

[Baby]
Yeah, pimpin', there's some fraud 'round here
N*gga better stop hatin' before they disappear
I see the same ol' sh*t
and pop the same ol' sh*t 'til your neighborhood hit, b*tch
Disrespect that Nolia dogg
Them third world Hot Boy soldiers dogg
And make a n*gga understand
when you f*ckin' with a soldier with the grandmaster plan n*gga
I'm tryin' to make a few million
buy a few buildings, one day stop dealin'
And go and raise my children
Got it on my mind, that's the way a n*gga livin'
I bring ya back '84
Dope game jumpin' when the water hit the flo' n*gga
Cuz we was doin' it dogg
Everybody gettin' money, we was doin' it dogg

[Chorus]

[Lil' Wayne]
Weezy, and I ride to the end of the road
and I'm hotter than a fire on the end of the fo'
and plenty times I had to get it from the flo'
But I made it to the ceilin' and every wall could hear me
And if these walls could talk, they probably cry
Like the strings on the guitar
And see you, you with that bullsh*t that's leighway to the do'
Only to cut off the lights, g'night

[Baby]
Look, it's Sunday, we in the hood gettin' our groove on
Every n*gga uptown gotta have they tool on
Yeah, and they Birdman'd down
N*gga represent the bling cuz I hold my own crown n*gga
Sh*t, a hood rich high clique
That come from the slums where they pack extra clips, I love 'em n*gga
the only way that we know is how to flip and rescore 'em
and go and get some more dough, n*gga

[Chorus]

[Baby]
Yeah, this grindin' to another linin' n*gga
Know what I'm sayin'?
If you in the way, you'll get moved over n*gga
Think I'ma let one of you b*tch n*ggaz stop me from gettin' a billion dollars n*gga?
F*ck ya and what ya made of n*gga
Y'understand? N*gga got a problem with this sh*t
That's your sh*t n*gga
S*ck a n*gga d*ck a die n*gga
Birdman, made man n*gga
Yeah, that's how it's goin' diggity n*gga
F*ck anything in between
If you in the line of duty n*gga you got your issue, feel me?
One

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Ain't Worried Bout Shit ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Ain't Worried Bout Shit หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Ain't Worried Bout Shit เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ