เนื้อเพลง Calling Me Killer - Lil Wayne

ดู 1,906 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง Calling Me Killer

[Lil' Wayne]
Killer!
Huh?
Callin' Lil' Wayne (Wayne) a...
...killer!
What? What?
Killer!
What? What?
Check!

Hold up, you now under the deep cover of the lil' slugger
Callin' me head busta
Run with me K - blucka
N*ggas done fled from-a...
...me infrared, s*cka
If him wan' play, busta,...
...come make me dead, busta
Bein'-a half-way out my nappy head
But I don't care - I just grab my clip, slap and spray
Anywhere - it don't matter where a n*gga stay
Just believe me when I say, "Guerrilla warfare"
I swear, it be some more drama about these bags
N*ggas in black drive Jags - camouflage rags
N*ggas' domes get bust wide open with blood and sweat
N*ggas ridin' off in Hummers - laughin', drinkin' Moette
You know me: Colleon, standin' four feet
I'm to-tin' cannons, wearin' Rolies
See, these lil' boys, they ain't really up on my game
But once I run into that n*gga playin' with Wayne, man
See, when I spin-a you bend then I be on you block
But when me jump out with the chop-chop, my nogga, you drop
Now where your n*ggas at, comradie? They not with you now
I guess they heard that when I'm ridin' I make the crew stop
Now, is you 'bout what I'm 'bout?
If you 'bout what I'm 'bout, you 'bout drama
Thuggin' in broad day with four glocks, a knife, and a chopper
I'm runnin' away, don't get in my way
My n*gga!
Callin' me head busta!
Callin' callin' me killer!

(Hook [Lil' Wayne])
Them callin' me killer
Them callin' me head busta, Cash Money n*gga
My niggy, when I'm out late call me what you want
Full of blunts
Look out your window, see who in the front
Me!

Them callin' me killer
Them callin' me head busta, Cash Money n*gga
My niggy, when I'm out late call me what you want
Full of blunts
Look out your window, see who in the front

[Lil' Wayne]
Check!
Now as the heat flame up
Them lookin'-a down the street, them think they see Wayne truck
Him whole block don't scare me 'cause me get me thing and bust
Them know that Hot Boys known to be dangerous
Now U.P.T. come down - chopper city in the ghetto, my man
Now who that be in the car with the chopper? Oh, it's Lil' Wayne
I get my K - cock, aim, and put holes in your brain
Give me that rag, you ain't no soldier - wipe the blood off my chain
Gettin' blisty...
...off in a black F-150
'Bout to do the old usual - hit your block, just spittin'
Heads spinnin' like a set of seventeens or somethin'
Respect me for who I be: seventeen, head-bustin'
Because-

(-Hook [Lil' Wayne])

[Lil' Wayne]
Check!
Original Hot Boy - land-cruisin' with guns
I shall be the one who burn the block up
Never miss when I distribute anger up out my Cali'
Hundred shots automatic
Leave ya hopeless in the alley
Now when a n*gga runs up
If the n*gga love is like me would have his guns up
Just because of the simple fact that I'm a hot boy
that got boys that got toys to stop noise
see when me ride off in the hummer leave him set empty
now him catch 3 cause him want beef
now me tried to tell the stupid boy don't mess with me
now look at him just open up his casket and see
click, clack, my mac twist bout' fifty caps to the back
jump in the black scream off and just pow pow
how you love me now with 5 barrels to your eye
can sing and smile and everybody gone die
what the dealeo filla fo four clip
yo hip flipped for running off at the lip
who behind the gun flame blood hang and twisted
it's Mr. Wayne come spitting when I spin

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Calling Me Killer ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Calling Me Killer หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Calling Me Killer เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ