เนื้อเพลง Loyalty (Skit) - Lil Wayne

ดู 971 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง Loyalty (Skit)

You Know While Your Mother Is Cooking The Macaronni
Today I Figured Id Sit Down And Talk To You Since Your Old Enough.
You Know Its Time That You Really Realize What This Family Is All About
Cause About This Time Is When Your Gonna Be Able To Join In
And Earn Some Real Money And Real Cash But Before You Do That
I Wanna Teach You A Little Bit About Loyalty,
The Main Name Of This Game Is Respect And Loyalty.
Family Is A Big Thing When We Do This Kind Of Business
Everything Is With Respect And When A Family Member Gets Outta
Line And Another Family Dont Like It One Thing Leads To Another
And The Next Thing You Know, Your Gone And Then Your Just A Memory Of Me,
My Hearts Broke Then, But You Gotta Remember Theres Always Family And Loyalty,
Loyalty Is The Main Thing. Obviously You Know I Dont Make My Money,
I Dont Make All My Cash From Uh Construction Jobs We Do And
Uh Sanitation And Private Stuff Is All Earned Money Through The Family
And Since Your Of Age Now I Think Its Time I

Taught You What Coming Into The Family And Respect Is All About.
So The First Thing You Gotta Learn Is The Name Respect,
Tha Means You Dont Cross Nobody You Dont Go Over The Line,
Once You Go Over That Line Theres No Coming Back Whether
Youre A Member Of The Family Or Not.
Thats When People Get Whacked And We Dont Want Nobody Whacked In Our Family
So I Gotta Teach You The Proper Way Of Respect.
When Youre Earning Money, Everybody Earns, Everybody Eats Bread.
Its All About Cash Money Thats What Its All About Making The Money.
So The First Thing Of Business Is This, You Remember Your Name,
You Dont Forgets Your Roots.
You Never Ever Disrespect Anyone Thats Above You Especially Your Capo
Especially The Big Time Guys, Those Are The Guys You Listen To.
You Never Ever Disrespect Anyone Unless Your Told To Unless You Get The Okay.
And If There Is No Sit Down Theres Nothing.

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Loyalty (Skit) ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Loyalty (Skit) หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Loyalty (Skit) เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ