เนื้อเพลง The Other Side - Lil Wayne

ดู 1,789 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | ร่วมร้อง La the Darkman, Gudda Gudda | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง The Other Side

[La the Darkman]
Yeahhh...
L.A.D.
I'm all about that cheese, swiss, mozerella
Monster, Kobe, American or cheddar
When it come to robbery
Nobody do it better
Notorious L.A.D.
Fresh Coogi sweater
The cleanest
Lyrics is the meanest
Understand my english
N*gga, I'm a Genious
Ice like a snow cone
Writin in my iPhone
Went from sellin' crack
To sellin' ringtones
Straight out the projects
To million dollar homes
Inside the Carter
Cookin' 36 zones
36 O's and I break them all down
In and out of every trap
All through the A-town
The Embassy A.M.G.
Young Money merger
I'm a Young Champ Like Ben Roethlisberger
S.S. Chevy with the big block engine
Rims and paint cost me a whole pension

[Jae Millz]
I don't need nothing but my n*ggas
And enough weed to go around
A ten ounce some grams and loaded pound
F*ck what another n*gga think of me
I'm thinkin' multi-millions
He thinkin' G's
N*gga please
Get your mind right
F*ck tryna be fresh
Get your grind right
Cuz I'm Like
So in another league
I throw my pitches
At different degrees
And I
Wwril my pigskins
At different speeds
And I hit threes
Cuz at different times
I release
My shot cold
N*gga, I'm Hot
Don't be tight cuz you not
Just be happy I'm lettin' you breath
I'm the good, I'm the bad
I'm the devil, I'm Jesus
Its Young Money B*tch!
The game needs us
Gudda Gudda, What it is n*gga
Kid-Kid Chi, Get it how you live n*gga
My n*gga Mack Maine just left the dealer ship
And Weezy just ripped the drop phantom so they feelin' sick
Diamond rings, Diamond chains
Royal Suites, Private planes
Palm trees, Big change
I can't complain
I made a promise to myself
That I'll never be have-not
N*gga F*ck being broke
Sh*t
Before that day come
I'll A.K. stamp ya
When there's beef
I'm in the centre like Tyson Chandler
F*ck what you heard
In the booth I goes off
Like the lights if you ain't payin
Its the third
And you already two months late with the bill
Clown n*gga you's a lame
B*tch N*gga
I'm Millz!
Young Mullah

[Gudda Gudda]
If you didnt,now you know
Its the million dollar n*gga
With the million dollar flow
Icicle chain
Got a million dollar glow
Quarter mill for the gang
If you tryna book a show
Templates on the bentley
Ridin' through the checks
Got a pocket full of money
N*gga, Hand on my tec
I'm demandin' respect
I'm a man to respect
Disrespect your man
Put my hand round his neck
Its no other than
Gudda Gudda man
Still bout my money
N*gga, F*ck another man
I'm on the paper chase
All about the hustle man
I be climbin' through your window
Like I'm f*cking Broadmnan
Look I'm
Shady Aftermath
Put your head in a scope
A Bank roll with the bucks
Is what these young n*ggas killin' for
The game dirty
On the streets tryna deal Yayo
Fifty clips at his hat
Leave a peeled potatoe

[Lil Wayne]
I call my nina bay like San Diego
Get me twisted
I'm a turn into a tornado
And all my riders ridin' like a winabago
You stay
But I'm a let that A.K. go
Rawer than a qualo
Shoot you like Halo
Give ya ass a halo
These b*tches walk around actin like they J.lo
Man, I remember when these b*tches was just hey hoe
Hey hoe, how you doing?
Me?
I'm doing every f*ckin thang
Smokin them dikes
I'm on that Mary f*cking Jane
This sh*t so Tom and Jerry to Lil Wayne
And you MC's are just milk and cherries to Lil Wayne
Haha
And b*tch I'm greedy
But if I keep eatin you rappers
I'll get sugars diabities
Sweetie
I'm a different species
I'll crush your two fingers into a million pieces
What the f*ck do I be thinkin?
Kill, Kill, Murder
And Benjamin Franklin
Your girlfriend is into them gangstas
And me being a gangsta
I get into your girlfriend
I stay still when the world spins
And ain't nobody flyer than the Birdman
You heard me
You heard him
Him being me
And we are better than
All y'all b*tches, N*ggas, Hoes
Enemies, Foes
Threes, Twos, Ones
But these dudes won

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Other Side ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Other Side หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Other Side เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ