เนื้อเพลง World of Fantasy - Lil Wayne

ดู 775 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Lil Wayne | เพิ่มเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553

เนื้อเพลง World of Fantasy

Yeah...
Empire...
Lil Wayne...
Question...
Cash Money...(Three)
Dope Supply

[Chorus]
Living in a World a Fantasy
(Livin in a World a Fantasy)
His Back agaist the wal
(Cut the music up in my phones)
Living in a World a Fantasy
(Living in a World a Fantasy)
Perfect
His back against the wall
(yeah)

[Verse 1]
Yeah Straight off the corner Apple and Eagle
Brave hard b*tch like the times Im medieval
Married to the block, Divorce the Cathedral
Standin on the corner selling Porcelean to People
Forced into evil, Its all in your head
It's also cerebral, call me Canival
You follow when i lead you
Straight to the needle
The barrel, the battle, the beetles will eat you
Mama named Cita, I love You Cita
Member when your p*ssy Second husband used to beat ya
Remember when i went into the kitchen got the cleever
He aint give a f**k i aint give a f**k neither
He could see the devil, see the devil in my features
You could smell the ether
You can see Cita
You can see the Cita, see the Cita in my features
I am her voice and the World is my speaker
Im speakin

[Chorus]
Living in a World a Fantasy
(Livin in a World a Fantasy)
His back agaisnt the wall
Living in a World a Fantasy
(Livin in a World a Fantasy)
His back agaisnt the wall

[Verse 2]
With my spine up agaist these
Tagged up brick walls
Fliip grams, quick hands, Quicksand Pitfalls
Big Balls intact, through error Syntac's

That Stormy Whether where the Trees dont bend back
Left home at 16
I aint never been back
When it come to being broke i say i never been flat
I punk ass b*tch i aint never been that
Reminisce how Daddy cuaghta "slitch" in his lap
IN his newport box with only one stick left
Snort heroin then he'd shove me in the chest
Used to really believe, I never be the best
Hell must be on my shoulders Cuz the devil seent the rest
Right on it through his binge's and
Then poisinous Syringe's
Beaten on my mama kicked the doors of the hinges
I wish i was old enough to stop him when he did it
So long agao but even I cant forget it
So listen

[Chorus]
Living in a World a Fantasy
(Livin in a World a Fantasy)
His back agaisnt the wall
Living in a World a Fantasy
(Livin in a World a Fantasy)
His back agaisnt the wall

[Verse 3]
Demonic in my presence
Street corner like a reverend
Tryna find the change, Shining lightining like im in heaven
Triple seven, Triple Six
Trebulations, Triple trip
Triple grip, triple spitiin' like a had a trple lip
Lets make simple sense of the main difference
Angel if Death's Wing gotta s sinner in a Clench
Revolver in my fist, Earthworm to a fish
Bait on the line watch me cath them with this
Hope flound compound off round White rock
Ballin like Earl man i go in his high tops
Third eye cyclops, beaten down by five cops
Left for dead and it aint even my block
Think of my pops, thinkin of my moms
Rather be just blazin listenin to Saigon
Cuz when u think up, God strikes you down
Body full of current lightenining never hit the ground

[Chorus]
Living in a World a Fantasy
(Livin in a World a Fantasy)
His back agaisnt the wall
Living in a World a Fantasy
(Livin in a World a Fantasy)
His back agaisnt the wall

เนื้อเพลง Lil Wayne ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง World of Fantasy ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง World of Fantasy หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง World of Fantasy เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ