1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Gorillaz

เนื้อเพลง A Rappy Song - Gorillaz

เนื้อเพลง A Rappy Song

Ooh-who Ohh-who-Ohh-Ohh Ohh-Ohh
Ooh-who Ohh-who-Ohh-Ohh Ohh-Ohh
Ohh-Ohh-Ohh-Who-Ohh-Ohh
Ohh-Ohh-Ohh-Who-Ohh-Ohh

Correct me if i'm wrong
Is this a rapping song
'Cos i got something ticking
(In on me)
Then im under
While i just descend
'Cos om back in my back
I'm drinking All the Sunshine,
that take intimacy
And all my words,
that shut up in your face
all ways to fuel
are giving you again (?)
i feel softly

Ooh-who Ohh-who-Ohh-Ohh Ohh-Ohh
Ooh-who Ohh-who-Ohh-Ohh Ohh-Ohh
Ohh-Ohh-Ohh-Who-Ohh-Ohh
Ohh-Ohh-Ohh-Who-Ohh-Ohh

(unclear)....Natural high
Become a slave the rhythm
there's no way you can stop me now
I'd like to see you try,
Cuz I'm already long gone,
don't be scared for me baby
just blow me a kiss goodbye
I can't believe you'd rather stay behind me
(unclear) talk to me baby,
tell me the reason why...(unclear)

Welcome Russel to the cut
To the club and sing my song
You won't belive i looked at Noodle....
She looks pretty
So Murdoc said
"Thats the reason I am a god"
A round and round and round again....
I hope you like her!

Like the white chair
And the white hair
like the glasses
that B*tch likes to style her hair
I like that crimp look
what they do with their bangs
I like their Pussies
But i still like their Fangs
So stop
Mmm Mmm
Taste those Thighs
I want her geared up
with a side of Muthaf*ckin Fries
Dunk it and lick it
Makes you wanna lemon
Can stay away even if you pay me!

Duh duh duh dum dum
duh duh duh dum dum
duh duh duh dduh dum
Uh Uh
Duh duh duh dum dum
duh duh duh dum dum
duh duh duh dduh dum
Uh Uh

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง A Rappy Song ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง A Rappy Song หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง A Rappy Song เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ