เนื้อเพลง Party of God - Natalie Merchant

ดู 1,282 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Natalie Merchant | เพิ่มเมื่อ 7 พฤษภาคม 2553

เนื้อเพลง Party of God

In a busy street
a man sits down
oblivious to the traffic sounds
no chaos, no frenzied shrieking crowd
they guard their silence
walking heads bent down

Count the hours in their lethargy
the treadmill turns
there down below their feet

Should I pray for an end to come quickly?

Or cross the waves of an angry sea
risking and braving
the shipwreck and the mutiny assailing

In a haunted doorway
hid from the light of day
see another life fall to ruin and pain
false smiles from even children it seems
a landlocked ground for empty and lost dreams

"A league against me", I hear him say
it's not worth half the effort
or the price you pay

Should I pray for an end to come quickly?

Or should I raise my face
to the heavens above and tell God,
"stop jeering at all our human frailties and our failings"
are we failing?

Pound, pound on an endless street
again and again the nightmare scene
all strained against the tightened rope
not one with a lasting lingering hope

There's evidence everywhere you see
put a quarter down at the newsstand
so that you can read

Should I pray for an end to come quickly?

Or should I raise my face
to the clouds above
entreating their mercy

But as clouds will do they'll rain down
first gently and sweetly until they silence me
with a burst of thunder and lightning

Helpless landlocked screaming
I know God must be agreeing
It's the worst part of watching
It's the worst part of watching
It's the worst part of watching
It's the worst part

Landlocked and screaming
God must be agreeing
to be helpless is the worst
must be the worst part of watching
the worst part of watching

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Party of God ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Party of God หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Party of God เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ