1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Korn

เนื้อเพลง Coming Undone Wit It - Korn

เนื้อเพลง Coming Undone Wit It

Yeah...
DFB, B*tch!
And Korn in this motherf*cker,
The collaboration
Yeah!
Wait! I'm coming undone (that's right)

I let my shoulders lean,
I snap my neck back,
I let my wrists pop,
I make my fingers snap
First, I let my shoulders lean,
Then, I snap my neck back...
Wait! (Then, I let my wrists pop)
I'm coming undone! (Then I make my fingers snap)

Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (I snap)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (I make)
Rock wit it (My fingers snap)
Lean wit it (First I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (Then I snap)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (Then I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (The I make)
Rock wit it (Fingers snap)

I bounce in the club, so the hoes call me Rocky
Posted in the cut, and I'm lookin for a blockhead,
Yup in my white tee! I break a b*tch back,
And I keep a big bank, oh I think they like that!(Wait!)
Before I leave the house, I'm slizzard on a goose,
And I'm higher then a plane, so a n*gga really loose,
And I can lean wit it, and I can rock wit it,
And if you gotta freak, she gotta s*ck a cock wit it!

Wait! (yup)
I'm coming undone! (yup)
Unlaced (Whats Happenin)
I'm coming undone. (yup)
Too late (yup)
I'm coming undone (yup)
What looks so (yup)
Strong, so delicate (yup)

Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (I snap) (Coming undone)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (I make) (Coming undone)
Rock wit it (My fingers snap)
Lean wit it (First I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (Then I snap) (Coming undone)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (Then I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (The I make)
Rock wit it (Fingers snap)

I'm too clean to wanna pop, lock from left to right a n*gga lean,
Bobbin to da beat, check my feet, he ain't got these!
I rock then bend my knees everytime the beat drop
Lean wit it, rock wit it, freeze before yo fingers pop
Pimpin in the club, so them hoes tryin ta act up
'Cause they see my chain and a n*gga throwin them stacks up
I keep a full clip and my pistol in my pants, I'm in the middle of the flo', they screamin "n*gga do ya dance"

That's right!
Rock wit it, Lean wit it, Rock wit it
Trigger between my eyes (Lean wit it)
Please strike
Middle of the flo', they screamin "N*gga
Make it quick now"

Wait! (yup)
I'm coming undone! (yup)
Irrate (yup)
I'm coming undone. (yup)
Too late (yup)
I'm coming undone (yup)
What looks so (yup)
Strong, so delicate (yup)

Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (I snap) (Coming undone)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (I make) (Coming undone)
Rock wit it (My fingers snap)
Lean wit it (First I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (Then I snap) (Coming undone)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (Then I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (The I make)
Rock wit it (Fingers snap)

Rock left then snap ya fingers, rock right then snap ya fingers,
Hey! whats happenin? Lean wit me, rock wit me,
Gotta pill pop wit me, gonna take a shot wit me,
Call me Teddy, I got grams don't hate, n*gga shop wit me,
D.F... (I'm!)

(Do it how you want slow it up do the Matrix)
Trying to hold it together (get all they face with it)
Head is lighter than a feather (The killers the dealers the cutthroats)

Korn and the motherf*cking Franchize Boyz!

Wait! (Rock wit it)
I'm coming undone! (Rock wit it)
Irrate (Rock wit it)
I'm coming undone. (Rock wit it)
Too late (Rock wit it)
I'm coming undone (Rock wit it)
What looks so (Rock wit it)
Strong, so delicate (Rock wit it)

Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (I snap) (Coming undone)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (I make) (Coming undone)
Rock wit it (My fingers snap)
Lean wit it (First I let my)
Rock wit it (Shoulders lean)
Lean wit it (Then I snap) (Coming undone)
Rock wit it (My neck back)
Lean wit it (Then I let my)
Rock wit it (Wrists pop)
Lean wit it (The I make)
Rock wit it (Fingers snap)
Lean wit it, rock wit it
Lean wit it, rock wit it

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Coming Undone Wit It ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Coming Undone Wit It หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Coming Undone Wit It เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ