1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Korn

เนื้อเพลง Michael & Geri - Korn

เนื้อเพลง Michael & Geri

Michael: Hi, there. Is it okay if I come over and look at your exhaust manifold on your Dodge Dart? I've got a piece missing somewhere on mine, and I'm not sure what it is. I want to see what you got on yours.
Throttle valve strikes dash-pot rod. The rod must push diaphragm back before it can move back, air must be pushed up in. This causes the diaphragm to move slowly when the throttle valve is moved away. The stream will force diaphragm out the air must now vent the dash-pot is ready to work again.

Geri: Is this, to this?

Michael: I don't care what that...

Geri: The rod that they're talking about...

Michael: I don't care what that looks like Geri, I'm tellin' you what the dash-pot is. Where's the dash-pot on here, Geri?

Geri: I don't know.

Michael: Dash-pot is inside Geri where it's hooked up at...

Geri: And that's not made...

Michael: And that is not made to regulate the f*ckin' choke goin' back and forth.

Geri: And that's not the end-loader...

Michael: That's just so you can get pure fuel in there.

Geri: Mm-hmm.

Michael: As soon as you start cranking it over, whoa!
You start s*cking and when I start s*cking this choke here
'Cause you can't just have pure fuel you won't light you have to have a little bit of oxygen.

Geri: Mm-hmm.

Michael: It s*cks open and it cracks the choke like this.
That's how that works.

Geri: That is not what you just said.

Michael: I said, no, Geri, the heating is the muthaf*ckin'...spring! This one here as soon as you start turnin' over the engine, it's supposed to pull it back when the vacuum starts. When the vacuum starts, nothin' to do with f*ckin' heat. Vacuum!

Geri: Why are you screaming?

Michael: Because the way you said it's supposed to work off heat now, Geri!

Geri: You said as the car gradually warms up...

Michael: As it gradually warms up, this muthaf*cker with the coil, the spring opens it up. This has already done it's job, the only thing it's job is to do is when your crankin' the engine up after it's been choked, all it does is pull back, then it cracks open just a pinch.

Geri: Then you don't know what it's called...

Michael: The Choke Vacuum Diaphragm, I mean it's right there in the book.

Geri: Sure it is.

Michael: Oh, God. Your a hard, hard woman to live with...

Geri: If it was right here in the book, I would have found it.

Michael: Oh you muthaf*cker, you asshole, you stupid son of a b*tch, you showed it to me!

Geri: What, Michael?

Michael: You showed me the god damn thing in the book what it was called. That's how I knew what it was!

Geri: Get out of here and quit yelling at me!

Michael: No, Geri, you're f*cked!

Geri: I haven't seen that in there...

Michael: I haven't seen it you stupid son of a b*tch...

Geri: That vacuum thing? Yes. We don't know what the little business is. It doesn't explain anything. I haven't read anything that explains that.

Michael: I told you what it says...

Geri: Yeah, you did yes yesterday.

Michael: I just told you what it did.

Geri: Mm-hmm?

Michael: And your sittin' there actin' like you never saw that before, and yet you're the one who f*ckin' showed me it, Geri.

Geri: You spin like gas. I told you that fuel filter was not on there. It's not that orange business hangin' across the god damn business.

Michael: Let's try rebuilding the f*ckin' carburetor first Geri. Let me tell you something, Geri. Let me tell you a little secret Geri.

Geri: Don't tell me any secrets, be quiet!

Michael: Oh, man, I quit! I am fed up! I mean, I tell you something and you f*ckin' don't believe me. You show me something and you still don't f*ckin' believe me.

Geri: I can't show you anything Michael, because your head is blank.

Michael: Well you're sitting there telling me that muthaf*cker isn't that. Well that's not how it works. Well, Geri, a mechanic told me that's how it works.

Geri: Who's talking about the truck? We're talking about...

Michael: A Dodge Dart, on slant 6.

Geri: You have lost your mind.

Michael: What are you talking about?

Geri: My God!

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Michael & Geri ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Michael & Geri หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Michael & Geri เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ