1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Korn

เนื้อเพลง Shot River Medley - Korn

เนื้อเพลง Shot River Medley

Ring around the rosies
Pocket full of poesies
Ashes ashes we all fall down

Ring around the rosies
Pocket full of poesies
Ashes ashes we all fall down

Nursery rhymes are said
Verses in my head
Into my childhood they're spoon fed
Hidden violence revealed
Darkness that seems real
Look at the pages that cause all this evil

One two
Buckle my shoe
Three four
Shut the door
Five six
Pick up sticks
Seven eight
Lay them straight

London bridge is falling down
Falling down
Falling down
London bridge is falling down
My fair lady

Nursery rhymes are said
Verses in my head
Into my childhood they're spoon fed
Hidden violence revealed
Darkness that seems real
Look at the pages that cause all this evil

Knick knack paddywhack give a dog a bone
This old man came rolling home
Knick knack paddywhack give a dog a bone
This old man came rolling home
Knick knack paddywhack give a dog a bone
This old man came rolling home
Knick knack paddywhack give a dog a bone
This old man came rolling home
Knick knack paddywhack give a dog a bone
This old man came rolling home
Knick knack paddywhack give a dog a bone
This old man came...
Mary had a little lamb who's fleece was white as snow

Mary had a little lamb who's fleece was white as snow
Mary had a little lamb who's fleece was white as snow
Mary had a little lamb who's fleece was white as snow
Mary had a little lamb
Mary had a little lamb who's fleece was white as snow
Mary had a little lamb who's fleece was white as snow
Mary had a little lamb who's fleece was white as snow
Mary had a little lamb

F*ck all that bullsh*t

You watch me play
I look away
Your lights too bright
You found the light

Ball Tongue
Ball Tongue
Ball Tongue
Ball Tongue
Ball Tongue
Ball Tongue
Ball Tongue
Ball Tongue

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

You know what f*ck you
I'm fed up with you
I'm not as good as you
F*ck no I'm better than you

Wish
You
Were dead
Now

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Shot River Medley ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Shot River Medley หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Shot River Medley เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ