เนื้อเพลง Ghost River - Nightwish

ดู 1,107 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Nightwish | เพิ่มเมื่อ 5 มกราคม 2555

เนื้อเพลง Ghost River

It's a long road down the river deep 'n wild
Every twist and turn a wonder-dale
It's a scary ride we'd give anything to take
Let yourself bleed
Leave a footprint on every island you see

Hey you, child of rape, the riverbed awaits
Snow white, pitch-black, your life such strife
Heavenward, deep down, I'll show you such sights
Believe it, we live as we dream / scream

"He will go down he will drown drown, deeper down
The river wild will take your only child
He will go down he will drown drown, deeper down
The mills grind slow in a riverbed ghost town
[x2]
He will go down he will drown drown, deeper down
If you want me, then do come across"

What is it you dream of, child of mine?
The magic ride, the mermaid cove?
Never met a kinder heart than yours
Let it bleed
Leave a footprint on every island you see

"I am the painted faces, the toxic kiss
Sowing of doubt, troll beneath the bridge
Come across
Death by a thousand cuts
Believe it, we live as we dream / scream"

"He will go down he will drown drown, deeper down
The river wild will take your only child
He will go down he will drown drown, deeper down
The mills grind slow in a riverbed ghost town
[x2]
He will go down he will drown drown, deeper down
If you want me, then do come across"

"I am the desert-scape, the sand inside your hourglass
I am the fear and abuse, the leper children
Every eye sewn shut"

"We will go down we will drown drown, deeper down
The river wild will be our last ride
We will go down we will drown drown, deeper down
The mills grind slow in a riverbed ghost town"

Beautifully shy as you are
Never lose your heart
And do come across

"He will go down he will drown drown, deeper down
The river wild will take your only child
He will go down he will drown drown, deeper down
The mills grind slow in a riverbed ghost town
He will go down he will drown drown, deeper down
If you want me, then do come across"

เนื้อเพลง Nightwish ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Ghost River ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Ghost River หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Ghost River เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ