1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. J. Cole

เนื้อเพลง Lost Ones - J. Cole

เนื้อเพลง Lost Ones

[Verse 1]
Baby girl, I can't imagine what it's like for you
I got you pregnant now inside there is a life in you
I know you wonderin' if this gon make me think bout wifing you
Like if you had my first child would I spend my whole life with you
Now I aint tryna pick a fight with you, I'm tryna talk
Now I aint tryna spend the night with you
I'm kinda lost see
I've been giving it some thought lately and frankly
I'm feelin' like we aint ready and it's: hold up now
Let me finish
Think about it baby me and you we still kids ourself
How we gon raise a kid by ourself?
Handle biz by ourself
A n*gga barely over 20, where the hell we gon live?
Where am I gon get that money
I refuse to bring my boy or my girl in this world
When I aint got sh*t to give 'em
And I'm not with them n*ggas who be knocking girls up and skate out
Girl, you gotta think bout how the options weigh out
Whats the way out?

[Chorus]
And I aint too proud to tell ya that I cry sometimes
I cry sometimes about it
And girl I know it hurt but if this world was perfect
Then we could make it work but I doubt it
And I aint too proud to tell ya that I cry sometimes
I cry sometimes about it
And girl I know it hurt but if this world was perfect
Then we could make it work but I doubt it

[Verse 2]
She said n*gga you got nerve
To come up to me talkin' bout abortion
This my body n*gga so don't think you finna force sh*t
See I knew that this is how you act, so typical
Said you love me, oh, but now you flipping like reciprocals
It figures though, should've known that you was just another n*gga
No different from them other n*ggas
Who be claiming that they love you just to get up in them draws
Knowing all the right things to say
I let you hit it raw mothaf*cker
Now I'm pregnant you don't wanna get involved muthaf*cker
Tryna take away a life, is you God mothaf*cker?
I don't think so
This a new life up in my stomach
Regardless if I'm your wife
This new life here I'mma love it
I'm aint budging, I'll do this by my muthaf*cking self
See my momma raised me without no muthaf*cking help from a man
But I still don't understand how you could say that
Did you forget all those conversations that we had way back
Bout your father and you told me that you hate n*gga
Talkin' bout he a coward and you so glad that you aint that n*gga
Cause he left your mamma when she had you and he aint sh*t
Here you go doin' the same sh*t
You aint sh*t n*gga!

[Chorus]
And I aint too proud to tell ya that I cry sometimes
I cry sometimes about it
And boy that sh*t hurt
And aint nobody perfect, still we can make it work but you doubt it
Now, I aint too proud to tell ya that I cry sometimes
I cry sometimes about it
And boy that sh*t hurt
And aint nobody perfect, still we can make it work but you doubt it

[Verse 3]
They say everything happens for a reason
And people change like the seasons
They grow apart she wanted him to show his heart and say he loved her
He spoke the magic words and on the same day he f*cked her
Now she wide open
She put a ring up on his finger if she could
But he loved her cause the p*ssy good
But she aint no wife though
Uh oh, she tellin' him she missed her period like typo's
He panicking, froze up like a mannikin
A life grows inside her now he asking "is it even mine"
What if this b*tch aint even pregnant dawg
Could she be lying?
She crying crying cause he acting distant
Like ever since I told you this n*gga you acting different
And all his n*ggas saying man these hoes be trapping n*ggas
Playing with n*ggas emotions like they some action figures
Swear they get pregnant for collateral
It's like extortion, man if that b*tch really pregnant
Tell her get an abortion
Uh, but what about your seed n*gga?
(What about your seed n*gga?)

And I aint too proud to tell ya that I cry sometimes
I cry sometimes about it
And I aint too proud to tell ya that I cry sometimes
I cry sometimes about it

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Lost Ones ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Lost Ones หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Lost Ones เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ