เนื้อเพลง Light The Skyline - Eskimo Callboy

ดู 558 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Eskimo Callboy | เพิ่มเมื่อ 3 พฤษภาคม 2555

เนื้อเพลง Light The Skyline

I gave my heart
you tear it apart
under the ocean
you can't see the stars
seconds to minutes
hours to days
longing for truth
in your heartly embrace
so let me see
there's someone somewhere
it doesn't matter
how far I have to go
so baby
I just want to take you somewhere
I wanna take you to place
where the sun doesn't shine
don't touch the meat on my burger baby
or I'll ram a cucumber in your f*cking head
motherf*cking b*tch
s*ck my goddamn b*tterfinger
crapface diet whore
the george forman lean mean fat reducing grilling machine
go to hell I want my fat back
motherf*cking b*tch
s*ck my goddamn b*tterfinger
crapface diet whore
I gave my heart
you tear it apart
under the ocean
you cant see the stars
seconds to minutes
hours to days
longing for truth
in your heartily embrace
so let me see
there's someone somewhere
it doesn't matter
how far I have to go
so baby
I just want to take you somewhere
I wanna take you to a place
where the sun doesn't shine
in your eyes
can't find the truth
in this mess full of lies
in my heart
I see the stars and
they're falling apart
and every second every moment I gave so much
noticed the whole world was never really good enough
one heart, one breath
everything's just a lie
every second every moment
I gave so much
noticed that the whole world
wasn't good enough
I gave my heart
you tear it apart
under the ocean
you cant see the stars
seconds to minutes
hours to days
longing for truth
in your heartily embrace
it doesn't matter
how far I have to go
so let me see
there's someone somewhere
it doesn't matter
how far I have to go
so baby
I just want to take you somewhere
I wanna take you to place
where the sun doesn't shine
in your eyes
can't find the truth
in this mess full of lies
in my heart
I see the stars and
their falling apart

เนื้อเพลง Eskimo Callboy ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Light The Skyline ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Light The Skyline หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Light The Skyline เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ