1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Memphis May Fire

เนื้อเพลง The Redeemed - Memphis May Fire

เนื้อเพลง The Redeemed

Let go of everything,
Let go of everything!

What is it that you are holding on to?
What will it matter when every history book is consumed in the flames?
Soon it will be like you never existed,
Not a single soul will remember your name!

Everyone is flawed,
Everyone has a story to tell.
But every story has an ending,
So stop acting like there won't be one!

These bones are only, only temporary.
(Let go of all you know.)
You're on your own, but not alone.
You'll never be alone.

These bones are temporary,
Let go of all you know.
(Let go of all you know.)
The destination lies ahead
And we are not alone.
We are not alone!

Forget then, live right now.
Everything rides on tomorrow.
When that day comes will you hear (will you hear)
"Well done, well done."?

Your eternity is worth so much
More than their opinions of you.
Defined not by where you've been,
Knowing that you'll be made new!

These bones are only, only temporary.
(Let go of all you know.)
You're on your own, but not alone.
You'll never be alone.

These bones are temporary,
Let go of all you know.
(Let go of all you know.)
The destination lies ahead
And we are not alone.
We are not alone!

I can't say
The past will never get in the way.
Just remember, all things come and go,
But they don't mean a thing.
It's not about what you have now,
It's what you have in store.

Let go.
The destination lies ahead
And we are not alone.
(It's not about what you have now,
What do you have in store?)

Let go.
These bones are only temporary,
We are not alone.
(It's not about what you have now,
What do you have in store?)

Let go. (These bones are only temporary)
The destination lies ahead
And we are not alone.
(You're on your own, but not alone.
What do you have in store?)

Let go. (These bones are only temporary)
These bones are only temporary,
We are not alone.
(You're on your own, but not alone.
You'll never be alone.)

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Redeemed ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Redeemed หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Redeemed เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ