เนื้อเพลง Game over - Falling In Reverse

ดู 346 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Falling In Reverse | เพิ่มเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556

เนื้อเพลง Game over

My life is like a video game,
Trying hard to beat the stage.
All while I am still collecting coins.
Trying hard to save the girl,
Obstacles, I'm jumping hurdles.
I'm growing up to be a big boy.

I battle with the evil ways,
I travel far, and try and save,
Sorry but your princess isn't here.
I take a rest, I push the pause,
Level up, and move along
In hopes that the next stage I will clear.
(I f*cking passed asshole!)

I'm just trying to keep from dying

It's just a game that we play
And for heaven's sakes
Looking for a better way to play it!
Life is for keeping score and forever more,
Stop complaining and start changing it.

Today I went to therapy,
Told him my embarrassing
Issues that I'm having with my life.
He told me that I need to change,
Life is not a video game.
So stop playing and open up your eyes

I'm just trying to keep from dying

It's just a game that we play
And for heavens sakes
Looking for a better way to play it!
Life is for keeping score and forever more,
Stop complaining and start changing it.

Don't talk about it,
Just be about it,
Don't ever doubt it even when your brain is clouding.
I may be crazy,
But life's amazing
And through it all even with your problems facing.
So just know its okay.

My life is like a video game,
Trying hard to beat the stage.
All while I am still collecting coins.
Up Up Down Down Left Right Left Right B A Select Start.

It's just a game that we play
And for heavens sakes
Looking for a better way to play it!
Life is for keeping score and forever more,
Stop complaining and start changing it.
It's just a game that we play
And for heavens sakes
Looking for a better way to play it!
Life is for keeping score and forever more,
Stop complaining and start changing it.

เนื้อเพลง Falling In Reverse ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Game over ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Game over หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Game over เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ