1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Ed Sheeran

เนื้อเพลง One Night - Ed Sheeran

เนื้อเพลง One Night

Lying in a bedroom
Lighting up a Benson
Face hair is growing
So I cut with a vengeance
Hey, did I mention
As she makes an entrance
Said I had a tendency
To finish off a sentence

Oh well, she's a local girl
No make-up
Cos she knows me well
Hair tied up in elastic band
With a kiss on the cheek
For her one-night man

Is it fast food
I'll regret it after
And I needed money
But I'm too shy to ask her
So she buys me chips and cheese
And I tell her I love her
And she's all I need
I take it with a cold glass
Of the fruit and the barley
She's still a s*cker for the
Apple and Bacardi
Heading to the party
Sitting in the car seat
B.E.P. on radio
It makes me feel naughty

She knows me well
Bit of a catch
To have a local girl
Hair tied up in elastic band
With a kiss on the cheek
For her one-night man
I don't wanna go alone
I don't wanna go alone

Tell her that I love her
Tell her that I need her
Tell her that she's more
Than a one-night stand
Tell her that she turns my cheeks
The colour of my hair
All I wanna do is be near

Tell her that I want her
Tell her that I need her
Tell her that she's more than a one-night stand
Tell her that I love her
More than anyone else
If you don't, then I'll tell her myself

And we've got love in us
So if the drink kill us
We're gonna dance all night
Till the floor fillers
If we talk outside
I say I hate wasps too
I don't really dance
So I'll just watch you
Are you taking me back tonight?
Tell me if that's alright
I don't wanna be here
I'm not the sofa type
Tell me if you have a toothbrush
You don't mind sharing
She said I wanna take off
What you're wearing
I don't wanna go alone
I don't wanna go alone

Tell her that I love her
Tell her that I need her
Tell her that she's more
Than a one-night stand
Tell her that she turns my cheeks
The colour of my hair
All I wanna do is be near
Tell her that I want her
Tell her that I need her
Tell her that she's more
Than a one-night stand
Tell her that I love her
More than anyone else
If you don't, I'll tell her myself

She's like the fast food
I'll regret it after
And I needed money
But I'm too shy to ask her
But she buys me chips and cheese
So I tell her that she's all I need

Tell her that she's more
Than a one-night stand
Tell her that she turns my cheeks
The colour of my hair
All I wanna do is be near
Tell her that she's more
Than a one-night stand
Tell her that I love her
More than anyone else
If you don't, I'll tell her myself

Tell her that I love her
Tell her that I need her
That she's more
Than a one-night stand
Tell her that she turns my cheeks
The colour of my hair
All I wanna do is be near
Tell her that I want her
Tell her that I need her
Tell her that she's more
Than a one-night stand
Tell her that I love her
More than anyone else
If you don't, I'll tell her myself

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง One Night ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง One Night หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง One Night เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ข่าวบันเทิง