เนื้อเพลง The Lounge - Asher Roth

ดู 109 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Asher Roth | เพิ่มเมื่อ 17 มิถุนายน 2557

เนื้อเพลง The Lounge

I got a question, what's a rapper look like? Is he tan? Is he black? White?
Is he blacked-out, high on the crack pipe?
Or more the cats that'll ride on the half-pipe?
Don't want to act like I know about the rap type
Cause matter of fact I can't grasp who rap likes
With their cash do they stash for retirement?
Or go for things like rides and diamonds?
Yo, I gotta a question. What's a rapper look like?
Is he blacked-out, high on the crack pipe?
Or more the cats that'll ride on the half-pipe?
Don't wanna act like I know about the rap type
Cause matter of fact I can't grasp who rap likes
With their cash do they stash for retirement
Or go for finer things like rides and diamonds and... ?

Another question (what's that?)
How do they dress?
Are they best cut threads or are they spend less
I'm interested, it's caught my attention
Yo, does everybody rap get arrested?
And with they sex, do they all have hoe's?
Or do some have a girl that they learn and they grow with?
I like to know, what makes a rapper?
It might be me, but I don't think it matters?

What does he look like?
Nobody knows?
He's just a rapper, in plain clothes
When the curtain falls, after the show
Where does he go? Nobody knows

Yo, now it's your call, short, fat, or tall
What if he's a she and not a he at all
Or does a broad have to a be a C at least
Or can it be decreased if she real up on the beat?
And is she realer if she raised in the street?
Or can they still feel her if she raised in CT?
And if they spit do they have to have kids?
Or can they have a Mom, a Dad, and little sis?
And in the morning do they have to have grits?
Or can they favorite breakfast be eggs benedict?
It makes me think, is there a rappin' type?
And if so, yo, what's a rapper like?
And do they sell drugs? Or go to school?
C*caine or college, tell me what's the rule
I'd like to know, what makes a rapper?
It might be me, but I don't think it matters.

[Chorus]

My name's Asher (Hi Asher)
And those who care to ask, I tell them I'm a rapper
But I don't look like it, not one bit
I'm short and thin with some pale ass skin
Got one girlfriend, and I love her,
With two sisters, a father, and a mother
I guess I'm different, like no other
But you can't judge a book by it's cover
I write about what I feel c live
My boys like to say I'm the realist it gets
Sometimes I feel like [? ]
Maybe flip the script on some ROYGBIV
Whatever the mood, no matter what I listen to
I always do me, never do you
I'd like to know, what makes a rapper?
It might be me, but I don't think it matters.

[Chorus]

เนื้อเพลง Asher Roth ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Lounge ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Lounge หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Lounge เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ