เนื้อเพลง 27 - Passenger

ดู 461 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Passenger | เพิ่มเมื่อ 9 กรกฎาคม 2557

เนื้อเพลง 27

Twenty seven years twenty seven years now
Only thing I know
I know that I don't know how
To please everybody all of the time,
'cos everybody's always f*cking changing their minds
A little bit faded
A little bit jaded
Not gonna stop and I won't be persuaded
To write words I can't believe in
To see my face on a video screen

I don't know where I'm running but I know how to run
'cos running's the thing I've always done
I don't know what I'm doing but I know what I've done
I'm a hungry heart I'm a loaded gun

Twenty seven years twenty seven years done
Written six hundred songs only twelve get sung
Eighty seven thousand cigarettes have passed through these lungs
And every single day I wish i'd never smoked one
A week brushing my teeth and a week getting my haircut
Eight years sleeping I'm still tired when I wake up
A whole year eating and I still lost weight f*ck
Five proper girlfriends and five messy breakups
Twenty seven birthdays twenty seven new years
Thirty thousand quid just so I could have a few beers
Ever dying old hopes
Ever growing new fears
Don't know where I'm going but I know how I got here

I don't know where I'm running but I know how to run
'cos running's the thing I've always done
I don't know what I'm doing but I know what I've done,
I'm a hungry heart I'm a loaded gun,
I don't know where I'm running but I know how to run
'cos running's the thing I've always done
I don't know what I'm doing but I know what I've done
I'm a hungry heart I'm a loaded gun

เนื้อเพลง Passenger ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง 27 ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง 27 หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง 27 เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ