1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Meek Mill

เนื้อเพลง Cold Hearted - Meek Mill

เนื้อเพลง Cold Hearted

Yeah, yeah
I never had a role model
I was loading gold hollows in my little Glock-40
A little shorty, heart colder than December in the morning
And I think it was December when they swarmed me
N*ggas is jealous, f*ck can they tell us
With them dreams they try to sell us? Probably why I'm rebellious
To the fraud n*ggas, I lost n*ggas when I got paper
It's like more money I made they got faker
And it's crazy when your best friend turn into your top hater
Wanna roll up and smoke you like top paper
Damn, what a feeling when you and your homie chilling and
You know he got thoughts of probably robbing and killing you
Momma said don't ever, ever let them belittle you
And stay away from them haters cause they'll riddle you
Last year was like a bad year
Even though I touched more paper than a cashier
Small circle, I ain't never really 'round squares
They say there's levels to this sh*t, you n*ggas downstairs
Different floors for different bosses
Different tours on different jets, my n*ggas saw
Different city with different b*tches and different whores
Sometimes I look in the mirror, Meek Milly, this your car?
Look at your arm, check out your neck, look at your charm
And to think my n*ggas started off with cooking raw
When it was hard the coach told me to get the ball
I step back for the three, watch it go swish and fall
And that was and-one, they thinking how we get this far?
We was just down by three and they thought we took a loss
They couldn't D me like Earl Boykins, I'm sticking soft
Tried to pick me off like Champ Bailey but I'm Randy Moss
And I ran it all for the touchdown, what now?
Gold AP all bust down, f*ck clowns

My heart getting cold
Then the streets getting colder
They said I would't make it no way
I think my heart getting colder, my heart getting cold
Told them I would make it one day
Only Lord knows

Dedicated, de-terminated and disciplined
When Diddy, Hova, and Baby talking I'm listening
When I be in the jungle the Devil be whispering
Slugs flying by me I hear them, they whistling, that was a close call
Stand up n*gga so I won't fall
My teacher told me I would never go far
Seen him last week, he was my chauffeur
I was like "told y'all"
Mommy was a booster, daddy was a shooter
So they couldn't blame me when I went and copped a Ruger
Looking at my homies, see the ghost of Freddy Krueger
Cause if he catch you sleeping he's going "I got your medulla oblongata"
I'm a father and my son don't see a lot of
If I don't get he gon' probably end up with a chopper
In a field out in Philly do you feel me?
Told my momma I won't let these haters kill me
Getting high even though it might derail me
And I won't ever let these b*tches see the real me, do you feel me?
Times change like the Rollie did
Now I'm killing these n*ggas the way that Kobe did

[Diddy:]
Ayo
It gets f*cked up when your own family start calling you out
Sh*t, money's the root of all evil
Family start telling you "you acting different n*gga"
You're goddamn right I'm acting different
With all this motherf*cking money
But then when it comes from your brother, your sister, your mother, your father
That sh*t hurts you to the core man
When they start acting like something that you ain't never motherf*cking seen you done grew up motherf*cker
They gave birth to you, know what I'm saying?
You got raised, you done played in the park with them
This money thing, this sh*t will f*ck you up man
You got to watch what you ask for
You sure you want this son?
You sure you want this money?
You sure you want this fame?
You sure you want this power?
Sh*t have your own mama talking to you like you ain't sh*t
Yeah everybody want it, everybody need it, money motherf*ckers
Get money don't stop but I ain't mad at them
Sh*t, but sh*t even bosses got feelings you know?
Dear mama, dear papa, family, we're all we got
Don't let this money bring us down
Sh*t, everybody eats B, everybody eats, everybody eats lets go

Uh, yeah
And we started off as kids, stomach's touching our ribs
And them streets all night like we ain't have nowhere to live
I remember Sundays we ain't have nothing but Liv
Thirty thousand was the tab and you ain't have nothing to give
I ain't trip, I ain't trip, I pour bottles, I ain't sip
I let n*ggas shine bright, you still act like I ain't sh*t?
Let you have them little hoes, they was all on my d*ck
And your main wanted to f*ck me n*gga, I ain't hit
Twenty chains, eight watches, can't fit on my wrist
When I speak about them things I never said it's my sh*t
I said it's ours n*gga and when you're ready we're gonna ball n*gga
Like Kobe Bryant, Metta Peace and Gasol, n*gga
But i know just what I saw n*gga
It was envious, you looked sideways and I remembered it
The reason that my heart's cold now on some December sh*t
You used to give thanks for giving on some November sh*t
Talking about the twenty-fifth, matter of fact the twenty-sixth
Maybe it's the twenty-eighth, f*ck it though my money's straight
As long as Poppi smiling
Imma be on airplane mode flier than a pilot
I've seen it, I've seen it
Jealousy in your eyes, I swear that look was deceiving
And I was surprised man I ain't want to believe it
You said you would ride but sh*t I know you ain't mean it
But yeah n*gga I've seen it

My heart getting cold
Then the streets getting colder
They said I wouldn't make it no way
I think my heart getting colder, my heart getting cold
Told them I would make it one day
Young lord knows

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Cold Hearted ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Cold Hearted หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Cold Hearted เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ