เนื้อเพลง The Sacred Chalice, Pt. 1 - Ninja Sex Party

ดู 28 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Ninja Sex Party | เพิ่มเมื่อ 22 มีนาคม 2559

เนื้อเพลง The Sacred Chalice, Pt. 1

The legends say the chalice lies in the mountain of a thousand nights
And he who wields it will become crazy awesome (crazy awesome)
And all my life, I've wondered what awesomeness was really like
So I assembled the greatest warriors of our time

It was me, and Ninja Brian
And a robot and an elf
And a hooker that I hired
Uhhh, actually there wasn't a hooker
I, uhh, just remembered
That was another robot

On a quest for destiny and greatness
And maybe some bagels
'Cause it was gonna be a long trip

We will follow the guiding light of the North Star
Onto the adventure of our lives
Never stopping, except maybe for the bagels
With cream cheese

We travelled miles by winter's light
Fought a dragon and a mountain lion
We don't have any footage
But that sh*t totally happened
(Dramatization!)
Then one day, we arrived at the drawbridge of medieval times
It sounded scary, but the guard seemed really nice
And with his help we'll

Follow the guiding light of the North Star
In whatever direction it points! (North)
We'll always fight to be awesome
As awesome as part two

(Part two coming soon)

เนื้อเพลง Ninja Sex Party ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง The Sacred Chalice, Pt. 1 ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Sacred Chalice, Pt. 1 หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Sacred Chalice, Pt. 1 เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ