1. สยามโซน
  2. เพลง
  3. เนื้อเพลงสากล
  4. Nick Cave and the Bad Seeds

เนื้อเพลง The Witness Song - Nick Cave and the Bad Seeds

เนื้อเพลง The Witness Song

สามารถแสดงความคิดเห็นต่อเพลง The Witness Song ได้ในกรอบแสดงความคิดเห็นใต้เนื้อเพลง

Yeah, yeah
Well, well
I took a walk down to the port
Where strangers meet and do consort
All blinkered with desire
And a winter fog moved thickly on
A winter fog moved thickly on
A winter fog moved thickly on

Now, who will be the witness
When the fog's too thick to see

And I saw a friend beside a wall
Her hands were raised in supplication
And her face I could not see at all
And I raised my hands in rage
And brought them down again
And we entered through the eastern door
And I entered through the eastern door
And she entered through the eastern door

Now, who will be the witness
When you're all to blind to see
O yes, yes, yes

And time gets somewhat muddled here
But no matter, no matter
Here come the events all tumbling down
Now, beyond the wall was a great garden
Into which we passed
Me and my friend
And the place was all overgrown with weeds
And behold from its centre there rose a great fountain
The fountain with the healing waters
And we knelt down by the rim
And I dipped my hand in
And she dipped her hand in too
And I said "Are you healed?"
And she said "Well are you healed?"
And I said "Yes, I'm healed"
And she said "Well, yes I'm healed then too"
And I said "Babe, you are a liar"
"Babe, you are a liar"
"Babe, you are a liar, too"
Now, who will be the witness
When you're all to healed to see

And I kissed her once, I kissed her twice
And made my way to leave her
And she raised her hand up to her face
And brought it down again
I said "That gesture, it will haunt me"
"That gesture it will haunt me"
And I left there by the eastern door
She left there by the western door

Now, who will be the witness there
When you're blind and you can't see
Who will be the witness there
When you're all so clean and you cannot see
Who will be the witness there
When your friends are everywhere
Who will be the witness there
And your enemies have ceased to care

เนื้อเพลง The Witness Song ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง The Witness Song หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง The Witness Song เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ

ความคิดเห็น เพลง The Witness Song

ข่าวบันเทิง