เนื้อเพลง Do Not Disturb - Drake

ดู 371 ครั้ง / แชร์
ศิลปิน Drake | เพิ่มเมื่อ 19 มีนาคม 2560

เนื้อเพลง Do Not Disturb

[Verse]
Yeah
Styling though
This [?] got pictures with me smiling, though
All the things you need, you still want problems though
All the things I know, I still been silent though
Yeah
Used to be at silver city indigo
Used to be in lunchroom playing dominoes
I don't want to have to go to funerals
I gotta start sleeping at the studio
I don't have no time to be no Romeo
All the love I need is at the rodeo
All the love I need is here at OVO
Yeah
All the girls I know are with Ian Throw
Who knows where I end up when the sh*t gets old
Baby, you never get old and that's just how it goes
Last table left in Carbone, calling plays on a rotary phone
I take a glass it don't mean "nah, don't go with me home"
Might move our annual sh*t to the dome
I need 40,000 people to see what I'm on
Yeah
Ducked a lot spiteful moves
I was an angry yout' when I was writing Views
Saw a side of myself that I never knew
Probably self-destruct if I ever lose but I never do
Steady doing double shifts
1da doing the beat and I open up like a double click
More blessings because I'm generous
30 seater plane for like 10 of us
Remember when I bought [?] the fake Chanel wallet
She knew that sh*t was a fraud but she never told me about it
Nowadays when we catchin' up we just laugh about it
Can't describe what my life is like when she asks about it
Scary whenever I close my eyes at night
Waking up to public statements about my private life
I can never sleep til' morning on all my quiet nights
But you can rest assure that my mind is right
Can't get no sick days
I leave for like 3 months and 6 days
Never stick around to see sh*t change
Get lil' updates, texts in my inbox been poppin'
Seasons go bye like I'm binge watching
Went from club [?] in the bridge to Club Live
To not even showing up to a club uless we doing bis'
I can't even party while a n*gga pursuing this
Distractions will do you in the truest sense
Especially people who want to lecture me and frame it like they just want the best for me or the check for me
Whatever splits it up so there's more for them and less for me
They don't know they got to be faster than me to get to me
No one's done it successfully
7AM in Germany, can't believe that they heard of me
Last verse I gotta do it always like surgery
Always trying to let go of anything that'll burden me
That's the reason you can feel the tension and urgency
Last chance I get to make sure you take it personally
Take this sh*t to heart, it's always executed perfectly
If we do a song it's like taking my kids to work with me
You overnight celebrity, you one day star
I told you I'm in this b*tch for eternity
I am a reflection of all of your insecurities
Behind closed doors, a lot of 6 God worshipping
Done talk now, cause theres other sh*t that concerning me
There's real ones around me, I want to make sure they learn from me
I want to see my dog but his grandmother is
He can't even dip out to see me in an emergency
My life is set around competition and currency
Taking summer off cause they tell me I need recovery
Maybe gettin' back to my regular life will humble me
I'll be back in 2018 to give you the summary
More Life

เนื้อเพลง Drake ยอดฮิต

คุณอาจจะสนใจเนื้อหาเหล่านี้

เนื้อเพลง Do Not Disturb ที่แสดงบนเว็บก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น สิทธิ์ในเนื้อเพลงยังคงเป็นของผู้ประพันธ์หรือผู้ถือสิทธิ์เช่นเดิม - ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการดาวน์โหลด MP3 เพลง Do Not Disturb หรือบริการดาวน์โหลดใดๆ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดลิขสิทธิ์ - วิดีโอที่เกี่ยวกับเพลง Do Not Disturb เป็นบริการของยูทูบ ทางเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์เลือกหรือคัดเพลงที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นวิดีโอไม่เหมาะสมกรุณาคลิกบนวิดีโอนั้นไปที่เว็บไซต์ยูทูบเพื่อแจ้งกับทางยูทูบ